Serstech: Minskad omsättning men vinst

Alright, då har Serstech presenterat sin niomånadersrapport. Med en tio procentig nedgång i aktien var domen hård mot teknikföretag. Här är några snabba punkter från kvartalet. Nettoomsättningen 6,7 (8,5) Mkr och resultatet landade på 1,8 (0,3) Mkr. För året hittills landar omsättningen på 16,2 (9,2) Mkr och resultatet ligger på 4,6 (7) Mkr.

T f vd beskriver kvartalet som tidigare. Man arbetar med att bearbeta marknaden och leverera beställning på 67-miljoners-ordern. Samtidigt medger bolaget att det är långa ledtider för nya affärer, att man bör satsa på kommers som i det korta perspektivet håller bolaget flytande. Ett alternativ är då att fokusera på att OEM-tillverka enheter åt större aktörer, vilket stöds av flera goda argument. Däribland det faktum att dessa aktörer redan har etablerade distributionskanaler och marknadsföring. Det är vidare inte något som konkurrerar med den övriga verksamheten utan skulle kunna ses som ett komplement. Därtill har Serstech sin egen mjukvara Chemdash vilken konkurrenterna inte, så vitt jag vet, har tillgång till.

Framöver ligger fokus på att lösa vd-frågan. Som det är nu har bolaget ingen vd utan en tillförordnad sedan den förra av familjeskäl var tvungen att kliva ner från posten. Jag tycker det är helt okej och bolaget har varit tydligt med när det skedde och av vilka skäl. Det vekar inte finnas några meningsskiljaktigheter inom bolaget sedan denne alltjämt arbetar inom bolaget, om än i mindre utsträckning. Vidare måste bolaget fokusera på att skapa affärer i närtid för att kunna hålla uppe omsättningen och kassaflödet. Till dess har bolaget tagit ett kortfristigt lån om 5 Mkr för att skapa likviditetsutrymme i räkenskaperna. Lån är alltid lån men det är försvarligt om det finns ett destignerat syfte, vilket kan tycks ha i det här fallet.

Hur ska man se på aktien och bolaget? Risken har ökat sedan bolagets likviditet har sinat, leveranserna har dragit ut på tiden och man har inte vunnit liknande ordrar sedan genombrottsordern. Aktien har till följd av detta rekylerar tillbaka. För den långsikte kan en stororder i kombination med framgångsrik OEM-tillverkning skapa triggers i aktien men till dess är aktien kall. I och med att det är ett mikrobolag tar det tid innan marknaden har erkänt bolaget och dess kommers. Det bör därför vara motiverat att ge bolaget utrymme att bearbeta marknaden och marknadsföra sin produkt innan den hängs ut helt.

Bevisligen finns ett intresse för den här typen av teknik, vilket är ett stöd i analysen av bolaget. Därtill med ökad omsättning och flera kunder tror jag deras mjukvara med abonnemang kan ge ett stabilt kassaflöde. Till dess har bolaget en del att bevisa.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s