Analysmodell

Vare sig det rör som om ett storbolag eller ett mikrobolag så är egentligen grunderna desamma vid bolagsanalys och aktievärdering. Nedan har jag specificerat upp ett antal punkter som går att applicera på alla bolag. Jag har valt att skilja mellan data som hänför sig till bolaget som sådant och data om aktien.

Bolaget

 1. Affärsidé
 2. Ledningen
 3. Verksamhetens intäktsmodell
 4. Särskilda trender på marknaden där företaget verkar
 5. Företagets historia; nyemissioner
 6. De senaste årens omsättning, EBITDA, EBIT samt resultat
 7. Balansräkning och nyckeltal; p/e-talet, eget kapital och soliditet
 8. Risker; finansiell exponering, juridik/patent, skatt, ägarstrid, investeringar som bolaget gjort, råvaror, valutor, teknikskifte, politiskt, korruption, personal ”know-how”, projektledning

Aktien

 1. Aktiekursens utveckling de senaste fem åren och varför
 2. Aktiekursens känslighet för nyheter
 3. Insiderhistorik
 4. Direktavkastning

Vid genomgång av bolag hos Mikrobolagsanalys så kommer den här listan att tjäna som utgångspunkt. Det är ingen modell per se men specificerar grundläggande aspekter vid bolagsanalys.

Annonser