Paradiset: Grön nisch med tillväxtprofil

Matvarukedjan som främst säljer ekologiska produkter tar nu in kapital och breddar ägarskaran. I skrivandets stund har nästan 4200 personer intresserat sig för bolaget och satsar totalt nästan 17,7 Mkr. Förutom lite bättre pris i affären under tolv månader får man en intressant exponering mot en nischad matvarukedja. Bolager värderas pre-money till 275 Mkr. Ett mikrobolag med andra ord.

Mat är något som det har skrivits om en del här på Mikrobolagsanalys. Det bottnar i en uppfattning att branschen alltid kommer att finnas, målgruppen är identifierbar och de större drakarna har starka varumärken på den svenska marknaden.

Så vad är caset med Paradiset? Det startades 2013 och har sedan dess öppnat tre butiker i Stockholm. City, Sickla och Söder. Målgruppen är hälsomedvetna konsumenter, kvinnor i karriären som har pengar och med fördel handlar grönt. Bolaget försöker därmed rida lite på den gröna vågen och det faktum att svenskarna har lite mer i lönekuveret. Samtidigt jämför man sig prismässigt med ICA och menar på att priserna på en höft är ungefär snarlika. Jag tycker det låter rimligt. Det man tar betalt för är i stället nischade produkter där det kanske är svårt för ICA och Axfood att nå samma framgång hos den breda konsumentgruppen, till exempel ekologiskt kött.

För det tillskjutande kapitalet ska man snabba på tillväxten, marknadsföringssatsningar och utvärdera om e-handel är möjligt. Det är däremot svårt att se hur man med 17 Mkr ska kunna investera i en rimlig e-handelssatsning. Något vi har lärt oss av ICA, Axfood och HM är att e-handel och logistik tar tid och kostar. Det är något som i och för sig Paradiset verkar vara med på. 2016 omsatte bolaget 47 Mkr och för 2017 är målet att omsätta 124 Mkr. Ökad omsättning sker genom butikstillväxt och marknadsföringsinsatser.

Caset är intressant om man ser till den gröna trenden, konsumenter i storstaden har råd och det finns ingen jämförbar matvarukedja. Paradiset konkurrerar inte med Lidl eller Willys. De som är prismedvetna går till lågprisaktörerna medan de som prioriterar ekologiskt går till Paradiset. Det tillväxten hänger på, och kostnaderna, är om man kan skapa volym.

Med en större krets ägare, ett inarbetat koncept och stort behov av mer kapital för att finansiera butikstillväxt är det rimligt att tro på en börsnotering inom överskådlig framtid. När bolaget noteras 2019 vet ni var ni läste om det först 😉

Skribenten har tecknat aktier i bolaget.

Annonser

Provide IT: Förvärvsförhandlingar driver på nyemission

I Göteborg ligger då inte Provide IT på latsidan. Tvärtom. Bolaget presenterade starka siffror med bra tillväxt för första kvartalet. Bolaget har tidigare gett indikation er på förvärvsmöjligheter men inget konkret. Ny begär bolagets ledning om starkare muskler från ägarna.

Provide IT meddelar i en pressrelease att ledningen för dialog om strategiskt förvärv. För att stärka sin förhandlingsposition vill bolaget ta in 12 miljoner kronor. För varje aktie ges en teckningsrätt. Det krävs sju teckningsrätter för att teckna en ny aktie till priset 14,50 kronor.

Bolaget värderades vid stängning under torsdagen till 91 miljoner kronor. Bolaget har uppvärderats från 7 kronor i början av sommaren till dagens 16 kronor per aktie. Vid första kvartalets utgång låg omsättningen på 3,5 miljoner kronor och ledningen kunde visa upp ett resultat om 1 miljon kronor.

Det fina med förra rapporten var att bolaget vid utgången av perioden hade drygt 11,9 miljoner kronor i kassan och låga skulder. Bolaget meddelade även att man såg över kassaflödet genom att se över delfakturering vid större projekt.

Mikrobolagsanalys tror att den här nyemissionen kommer att öppna upp för ett förvärv som skapar värde för bolaget. Bolagets ledning verkar ha näsa för företagsbyggande och bra kostnadskontroll. Även om bolaget skulle öka belåningen i kombination med nyemissionen så skulle det finnas goda förutsättningar att amortera ner belåningen tack vare mycket goda marginaler.