Serstech: Tankar inför Q4

På fredag presenterar Serstech siffrorna för fjärde kvartalet. Av aktiekursens utveckling den senaste månaden att döma finns vissa förväntningar på att bolaget har presterat bra. Vad minns vid från tredje kvartalet och vad händer härnäst för bolaget? Dessutom har ju bolagets nye vd presenterat sig och bolaget hos Aktiespararna. Vad framkom där? Skärmavbild 2018-02-20 kl. 17.28.02

Bildkälla: Graf hämtad från Nordnet

Av grafen ovan ser vi att aktien onekligen har utvecklats starkt under början av året. Från nivåer kring 1,50 kr till dagens 2,70 kr. Under den här perioden har bolaget slutfört sin nyemission samt även meddelat att man erhållit tre ordrar. En order ifrån ett läkemedelsföretag för kvalitetskontroll i Mellanöstern, en order från svenska polismyndigheten och Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL, Sveriges kriminaltekniska laboratorium), samt en miljonorder från FN.

Under Aktiespararnas event gav vd Stefan Sandor en bättre förklaring och bild över hur man ska skifta från projektbaserade försäljning, vilken även har bundit en del kapital och byggt lager, direkt mot slutkund för att nu istället ta hjälp av systemleverantörer. Såsom vd beskriver det så blir då Serstech komponenter del i en större systeminstallation, vilket gör att man fortfarande säljer sin utrustning men i annan form. Det här är vad företaget menar med OEM-tillverkning.

En finurlig uppgift som lämnades under eventet var pris per Raman-enhet och databas. Priset bestäms utifrån databasens omfattning (Chemdash) och sträcker sig från 150 000 till 200 000 kr per paket. En märklig uppgift var däremot att bolaget tidigare har sålt enheter med mjukvara för engångsintäkt, i stället för engångsintäkt+löpande intäkt. Det här borde vara styrkan i stort sett i all form av tillhandahållande av mjukvara – återkommande intäkter på abonnemangsbasis! Nu är försäljningsmodellen ändrad och bolaget ser till att även få in intäkter efter enhetsförsäljning. Ponera vilka marginaler endast mjukvaran kan leverera när bolaget om fem år har en betydligt större användarbas än dagens.

I förra delårsrapporten meddelade man beslutet kring nyemission och den nya satsningen framåt. Det kan vara lite väl tilltaget att kräva omedelbara effekter av denna strategi, men det vore ändå positivt att få ytterligare reflektioner kring tänkbara marknader och eventuella distributörskontakter.

För tredje kvartalet presenterade bolaget en nettoomsättning om 6 718 (8 511) TSEK varav periodens resultat uppgick till 1 657 (354) TSEK.

För de nio första månaderna har bolaget haft en nettoomsättning om 16 275 (9 206) TSEK varav periodens resultat har uppgått till 4 668 (-7 096) TSEK.

Förväntningar under 2018?

I år förväntas bolaget realisera den nya strategin med försäljning och varumärkesbyggande. En del av 67-miljoners ordern torde alltjämt finnas att beta av, vilket kommer att ge bolaget intäkter även framöver i kombination med emissionslikviden om drygt 20 Mkr. För egen del ser jag inga konstigheter med att låta ett bolag ha kassa om det bidrar till att skapa stabilitet, förtroende gentemot presumtiva kunder och tillvaratagande av affärsmöjligheter. Allt detta förutsätter såklart att ledningen kan hantera det ansvar som kassa medför.

Bolaget har tidigare meddelat att man till år 2019 ska ha en årsomsättning om 150 Mkr. Det är djärvt tilltaget sett till dagens siffror, men givet nya satsningar och ledningens syn på bolaget och marknaden bedöms det ändå inte vara taget ur luften. Denna målsättning står fast även efter att den nya strategin sjösatts. Det är positivt. Nu har bolaget landat ett flertal mindre ordrar. I storleksordningen från ett par hundra tusen upp till en miljon kronor. Låt vara att det kanske inte skapar multimiljonvinster på kort sikt, men på lång sikt skapar det ändå legitimitet och knyter en bred och diversifierad användargrupp. På sikt har bolaget således med sin hård- och mjukvara förutsättningar att kunna skapa ett stark erbjudande genom en större och bredare kundbasen. Jag tror också att kunderna svårligen byter utrustning från ett år till ett annat när rutiner väl har inarbetats. Det talar på sikt för en inlåsningseffekt, vilket i mina ögon är en ”moat”.

Estimat inför fjärde kvartalet? 

Det är väldigt svårt att bedöma hur intäkterna ser ut eftersom bolagets försäljning är ryckig. Däremot bör omsättningen i vart fall uppgå till föregående kvartalsomsättning.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

Cybaero: Akut likviditetsbrist – kniven i kistan!

Aktien är sedan igår handelsstoppad på grund av likviditetsbrist. Eventuell kontrollbalansräkning måste göras. 

Bolagets finansieringsavtal med Bracknor verkar inte sannolikt kunna leda till kapitaltillskott. Ledning för samtal med andra tänkbara finansiärer. Bolaget utesluter inte konkurs.

_________

Det här är mycket tråkiga nyheter för aktieägarna, men bolaget har länge dragits med likviditetsproblem. Läs mer under taggen ”Cybaero”.

Provide IT: Estimat inför Q3

Den 27 februari presenterar bolaget siffrorna för tredje kvartalet 2017/18. Fjolårets kvartalsrapport var inte något annat än en besvikelse på grund av produktions-bekymmer. Detta under bolagets troligtvis mest betydelsefulla kvartal. Det positiva utav detta är att bolaget kan överraska ordentligt eftersom förväntningarna är lågt satta.

Förra året meddelade bolaget följande siffror avseende tredje kvartalet 16/17:
– Totala intäkter uppgick till 3 623 (3 620) TSEK,
– Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 437 (1 865) TSEK,
– Resultat efter skatt uppgick till 1 121 (1 454) TSEK.

Det är svårt att sia om vad bolaget skulle ha haft för omsättningstillväxt. Men om vi utgår ifrån en omsättningstillväxt om 20 procent. För fjolåret borde omsättningen ha landat i häradet 4,3 Mkr och om vinsten efter skatt utvecklades på samma sätt, 1,7-1,8 Mkr.

Vad har vi för parametrar att ta hänsyn till i år och vad kan vi dra för slutsatser från Q2 17/18? Bolaget levererar uppdrag som tidigare, har och fortsätter att rekrytera och tagit och slutfört uppdrag i Norge som redan från och med detta kvartal kommer att synas i rapporten. I övrigt har vi en fortsatt stark konjunktur med fokus på digitalisering och digital närvaro (hemsidor, appar och molnlösningar) vilket gynnar IT-konsulterna.

För tredje kvartalet 17/18 estimeras följande

Totala intäkter: 4 900-5 100 TSEK
Resultat efter skatt: 1 600 – 1 800 TSEK (0,24 – 0,27 kr/aktie)

Estimatet har följt samma årliga tillväxtökning om 20 procent.  Rörelsemarginalen uppgår till drygt 32 procent, vilken är något högre än andra och första kvartalets (21 respektive 27 procent). I beaktande har tagits arbetsstyrkan, den positiva trend bolaget visar från andra kvartalet och ett visst marginallyft tack vare Norge. Samtidigt vill jag inte tro att satsningen i Norge kommer att återspeglas i siffrorna i alltför stor mån utan att det slår igenom successivt. Vidare bör viss notering göras kring kostnaderna för personal.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Castellum: Våga ta rygg på trygghet!

Man kan inte annat än tala gott om fastighetsbolaget Castellum. Bolaget har gnetat på länge och visat stabil tillväxt de senaste 20 åren. Med en årligt intäktsökning om 11 procent och utdelningshöjare under tjugo års tid förtjänar bolaget mer kredd än stämpel som tråkig.

Det som jag drivs av när jag skriver på Mikrobolagsanalys är möjligheten att nå ut till läsare och förtydliga och ev. så ett tänkvärt frö hos en och annan aktieintresserad. Jag ägde för egen del Castellum under lång tid av flera skäl. Bolaget har alltid varit stabilt, seglat lite under radarn och haft en klart godkänd direktavkastning. Sedan sålde jag innehavet förra året till förmån för annan investering i det korta perspektivet. Jag är däremot hågad att åter ta in bolaget i portföljen.

Direktavkastningen uppgår för närvarande till drygt 4 procent och per nästa år runt 4,3 procent. Det är i min bok väldigt bra för ett bolag med, i branschjämförelse, låg skuldsättning och möjlighet till hyreshöjningar. Bolaget har gott ryckte och har gått i bräschen för miljövänliga hys.

Betänk följande. Vi kan glömma Castellum ett tag. Du som aktieägare, investerare och utdelningsjägare. Ditt mål är att förvalta dina medel på bästa möjliga sätt. Småsparare vill tjäna en slant, så är det. En del småsparare söker hög risk därför att de vill tjäna mycket pengar på kort tid. Eller är det tvärtom? De vill tjäna mycket pengar på kort tid och är därför (!) nödgade att ta ökad risk.

Frågan jag vill väcka är hur man klassificerar tjäna mycket pengar på kort tid. Är det frågan om 10 procent på en dag, 100 procent på en vecka eller 1000 procent på en månad. Enligt mitt förmenande saknar många småsparare investeringsplan och köpet något utan en risk-/vinstanalys.

Genom att fokusera på utdelningsbolag så har man i vart fall en så gott som garanterad avkastning samt högst trolig överavkastning därutöver. Castellum ger oss 4 procent i DA. Bankerna och telekomoperatörerna ger mellan 5-6 procent. Dagligvaruhandeln ger något lägre, mellan 3,3-4 procent, men verkar å andra sidan i en orubblig konjunkturkänslig bransch.

Det är glädjande att det finns storbolag på börsen som år ut och år in levererar avkastning till aktieägarna. Det är inte fråga om biotech, och vinsten är begränsad, tråkig  men framför allt rimlig! Våga sänka kraven genom att ta lägre risk och satsa på en långsiktighet.

Apropå telekomoperatörer. Tele2 + Com Hem = sant. Tele2 delar ut 4 kr i år (4 procent i DA), men har antagit en progressiv utdelningspolicy därefter. Tele2 har meddelat att man ska täcka utdelningarna med det fria kassaflödet! 

…. där har Ratos något att lära av som delat ut +100 procent av årsvinsten. Det straffar sig på lång sikt då det egna kapitalet urholkas, (läs och betänk – investmentbolag). Ett investmentbolag är mer beroende av det egna kapitalet än något annat bolag. Tanken är att man med hjälp av kapitalet ska söka avkastning, inte finansiera avkastning och utdelning. 

Cirkus Hennes & Mauritz – Kejsaren är naken!

För en nykter utomstående förefaller debaclet med Hennes & Mauritz vara som taget ur en skildring om Kejsaren och hans nya kläder. Om HM-ägar inte har fattat galoppen nu så kommer det aldrig att ske.

För ett par år sedan var jag aktieägare i HM. Det var ett företag som hade starkt facit, utdelning, omsättningstillväxt och jag kunde relatera till produkten såsom kund. Däremot var jag ganska tidigt på bollen och började ifrågasätta om konceptet verkligen skulle komma att hålla i takt med starkare logistik bakom e-handeln, flera konkurrenter däribland Zalando, en förflyttning från kärnaffären HM mot nya varumärken och koncept. Mest drivande mot denna tes var framförallt kundernas förändrade köpbeteende.

Dagens bokslutskommuniké sänkte bolagets aktie – totalt. Bolaget har aldrig sett sin aktie tappa så mycket under en dag, haft skuldsättning eller varit så ifrågasatt som det är just nu.

Det som borde sticka småspararna mest i ögonen är den uppfinnelserikedom man visat prov på beträffande den förtäckta nyemissionen. Av det famlande vi har sett till dags dato i ledningen kring olika varumärken, butikskoncept m.m. är jag sunt skeptiskt till om vändningen för bolaget är nära förestående eller om man måste vidta mer genomgripande åtgärder. Till exempel eller utökat samarbete med Zalando eller en drastisk minskning av butikerna. Enligt mitt förmenande handlar det inte endast om ”ökade kostnader relaterade till e-handelskonceptet”. Jag tror konkurrensen har hunnit ikapp HM och ”kunderbjudandet”.

Vad är er åsikt om HM? Hur resonerar ni som äger aktier i bolaget? Köper ni flera, säljer eller behåller? 

Så här gick det för mikrobolagen under 2017!

Alright. Ännu ett år till handlingarna. Och visst har det varit ett händelserikt år. Börsen har överlag utvecklats relativt bra, även om en viss justering har skett, men vi slutar året med ett antal procent ut. På mikro- och småbolagsfronten har några av de bolag som Mikrobolagsanalys följer gått från klarhet, medan andra har haft det betydligt motigare. 

Mejeribranschen har de senaste åren fått betydande utmaning av alternativ till den traditionella mjölken. I stället för ”mjölk” så finns det ett utbud av mandel-, quinoa-, cashew-, kokos-, soja- och havredryck. Ett bolag som har kämpat med omsättningen är Dalsspira. Mejeribolaget som för två år sedan stöpte om sitt varumärke, investerade i en ny och större produktionsanläggning samtidigt som bolaget finansierade investeringarna med nyemission. Dalsspira Mejeri har återigen genomfört en nyemission, eller i vart fall är i begrepp med detsamma, för att förbättra likviditeten och skapa förutsättningar att öka produktutbudet. Hur detta slutar återstår att se, men något graverande är att omsättningen har parkerat vid 1,9-2 Mkr i månaden. Det verkar tyvärr som att tillväxten uteblivit. Bolaget resonerar nu i termer av att öka marknadsföringen och erbjuda kunderna flera produkter.

Om inte mjölkdryck är läsarens dryck så kanske kaffe är det. Sjöstrand Coffee är också relativt nytt på Aktietorget och har i stort sett redan från noteringen för snart två år sedan utvecklats negativt. Bolaget är i dag värt cirka 11 Mkr och har tappat osannolikt mycket i värde på grund av svag omsättning och låg efterfrågan av bolagets produkt(!). Nu har bolaget börjat fatta galoppen och bytt ut vd och ökat produktutbudet i stället för att förlita sig på främst en espressomaskin och dess kapslar. Trenden är negativ, men jag ska ändå vara djärv och påstå – att bolaget kan nå ut till en intressant målgrupp som gillar design och ”eko”, om man knyter framgångsrika distributionsavtal och lägger sig på en rimlig prisnivå för att mota konkurrensen.

På tal om design så är inredning viktigt för såväl mässor som butiker. PEN Concept har i dagarna bland annat knutit partneravtal med ett Shanghaibaserat företag. PEN är något av ett ganska schyst bolag som seglar under radarn, mest för att man kanske inte riktigt förstår hur bolaget arbetar. I korthet designar och tillverkar bolaget inredning till olika typer av butiker och evenemang. Aktien har tappat en del sedan årsskiftet och bolaget värderas idag till 68 Mkr. Det ska jämföras med drygt 100 Mkr vid årsskiftet. Anledningen till nedvärderingen torde bero på att bolaget inte riktigt infriat de mål man haft, till exempel att nå positivt kassaflöde. Hur som haver. 2018 är bolagets genombrottsår!

Inredning och teknik är universella saker. Ett svenskt lundaföretag som arbetar främst mot utlandet är Serstech. Med sitt handhållna ramaninstrument kan bolaget identifiera substanser i påsar och genom plastburkar. Det används för att analysera sprängmedel och narkotika. Under 2016 fick bolaget en stororder på 67 Mkr och har sedan dess fallit pladask på börsen. Nu står bolaget inför nyemission för att förbättra likviditeten, skapa marknadsföringsmöjligheter och göra vissa strategiska omprioriteringar. Det här ett bolag som har alla förutsättningar att ta rygg på ökad gränsöverskridande narkotikahandel och ”på-plats-analys”. Utmaningen vilar i de långa ledtiderna och bearbetningen av kundsegmentet myndigheter. Bolaget tror sig samtidigt ha lösningen på detta svar genom lokala distributörer med cementerad kundrelation. Samtidigt vinner bolaget ordrar regelbundet och med ökad marknadsnärvaro och heltäckande distributionsavtal så kommer kanske 2018 att bli bolagets nya genombrottsår.

Ett annat teknikbolag, om än verksamt inom IT, är Provide IT. Mikrobolagsanalys har skrivit en hel del om bolaget, främst för att det finns ett intressant case. Bolaget inledde början av året negativt med produktionsproblem, men har förhoppningsvis gått starkare ur de. När PM om årsstämman publicerades meddelade man att bolagets kassa i förhållande till bolagets storlek var oproportionerlig och att det därför ville skifta ut pengar till ägarna – årligen. Det här satte snurr hos marknaden som värderade upp aktien från 6,80 kr till cirka 8 kr. I år stängde aktien på 9,40 kr med en värdering runt 62 Mkr, varav drygt 23 Mkr utgör likvida medel (räntefonder och kassa). Bolaget är inne i en rekryteringsfas och visar sedan produktionsproblemen åter såväl omsättnings- som resultattillväxt. Under 2018 förväntas ytterligare satsningar i Norge genomföras, ett förvärv genomföras och ytterligare rekryteringar.

_____________________

Mikrobolagsanalys emotser ett händelserikt 2018 med fortsatt bolagsbevakning. Förutom de ovannämnda bolagen finns det ett par bolag som förtjänar att i vart fall omnämnas; Axkids (t d Axon Kids) och Bibb Instruments. Axkids som utvecklar och producerar bilbarnstolar har nått positivt kassaflöde, vilket är något av ett första framgångsrikt steg för ett mikrobolag. Bibb Instruments noterades på Aktietorget under senare delen av hösten och steg inledningsvis i handeln men har sedan dess letat sig tillbaka på intressanta värderingsnivåer i relation till godkända patent och marknadsföringsutsikter. Bolaget är emellertid ungt och lär behöva i vart fall ytterligare ett år och ytterligare ett aktieägartillskott innan det går att analysera caset och kommersen närmare.

Mikrobolagsanalys önskar läsarna ett Gott Nytt År! 🙂 

 

Spararnas tankevurpa när storbolag vacklar

Läs och begrunda. Hur tänker du kring dina långsiktiga innehav och vad får dig att ändra din syn: du eller andra. Marknaden kan i varje fall inte hållas ansvarig för dina beslut. 

I mina kritiska ögon är investeringar inte så svårt. Allting handlar om att hitta ett intressant case, analysera det från topp till tå – förstå bolaget och dess marknadsmiljö, och sedan utvärdera caset. Den typiske småspararen köper aktier i bolag som andra redan har köpt i, i bolag som aktiepoddar rekommenderar och i rena förhoppningsbolag som låter nästan för bra för att vara sanna. Småspararen är ett förkroppsligat oförnuft, kortsiktighet och äger en fascinerande avsaknad av sjukdomsinsikt och oförmåga att analysera och följa disciplin. Förvåna mig!

När jag köper aktier i ett bolag är det för att jag har gjort bedömningen att bolaget kan skapa värde för mig. När bolaget inte längre har förmåga att växa, ge utdelning eller minska skulderna – då påverkas indirekt min analys eftersom den bygger på iakttagelser. Jag vill inbjuda läsarna av Mikrobolagsanalys, oavsett om man är intresserad av mikrobolag eller storbolag, att då och då reflektera över varför du som sparare har investerat i en aktie och om detta -varför- fortfarande har samma svar som när det väl begav sig.

Oerfarna sparare är lättpåverkade av forum, andras analyser och varumärken. Sentenser såsom ”det är ett s k fint bolag”, ”det kommer alltid att vara dyrt” och ”tillväxt kostar” osv. planterar budskap och argument för att köpa aktier. I en del fall kan det må så vara men när förändringen sker – då har den professionella småspararen alla incitament i världen att begrunda över om den grundläggande analysen verkligen är aktuell. Det kanske är dags att damma av dokumentet och trycka in de nya marknadsförutsättningarna, försäljningssiffrorna och den minskade likviditeten i kalkylen. Är analysresultatet fortfarande detsamma? Ja, – bra då är caset fortfarande skarpt! Om nej, – då är det dags att i vart fall överväga hur innehavet ska omdisponeras.

HM

Den senaste tiden har vi fått se ett av de mest illustrativa exemplen på hur viktigt det är att inte låta sig förledas av olika föreställningar. Hennes och Mauritz har varit och är fortfarande en folkaktie. Den har handlats till höga p/e-tal under många år, bolaget har vuxit stabilt tack vare en butiksexpansion som rullats ut mer eller mindre smärtfritt och därtill har utdelningarna ökat för varje år.

Det här är inte ett inlägg om bolaget HM, men fäst vikt vid vad det är som talar för bolaget och vad det är som går bolaget emot. Ta inte på dig skygglappar och tänk blott att du ska ”sitta stilla i båten” eller att ”blåsten drar snart förbi”. Gör en analys och betänk hur bolaget utvecklades för fem år sedan och vad som har förändrats fram till idag. Några saker jag tycker är bra utgångspunkter är bl a följande.

  1. Hur har ledningens arbete inverkat på bolagets utveckling?
  2. Har det skett marknads-, trend- eller konsumentförändringar?
  3. Är bolagets kommers intakt eller har den bytt inriktning?

Beträffande HM är det upp till varje småsparare att fundera över sitt investeringsbeslut och eventuellt om man är kortsiktig eller långsiktig. Även om man är långsiktig kan de investerade medlen placeras bättre eller sämre. En investering till ett högre p/e-tal rättfärdigas inte av argumentet att man är långsiktig. Tänker du i sådana banor så är det nog dags att tänka om och utvärdera din egen analysmetodik. För jag menar, varför investeringsmässigt är det bättre att köpa en högvärderad aktie i ett ”fint” bolag än att köpa en rimligt värderad aktie i ett annat bolag? Det här är föreställningar som den orutinerade, enligt mitt förmenande, faller in under. Att investera i aktier är förenat med en ekonomisk risk och på vilket sätt vägs den upp av att det är ett varumärke du känner för, snarare än en rimlig värdering på börsen? Se det hela tiden ur dina egna glasögon. Det är dina investeringsmedel som placeras. Risken ökar med långa haranger och citat-stödja investeringsbeslut, – eller hur?

Investeringar är inte svårt. Det handlar om att vara konsekvent och frikoppla känslorna från investeringsbeslutet.

Inlägget har redigerats efter publicering.