Om Mikrobolagsanalys

Mikrobolagsanalys är en produkt av ett stort investerar- och aktieintresse. Med hjälp av digitala kanaler och forum är tillgängligheten på information idag större än någonsin. Bolag noterade på LargeCap, MidCap och SmallCap följs duktigt av analytikerkåren som gör sitt bästa att vaska fram undervärderade och intressanta aktier.

Det är inte sällan som risken och volatiliteten är hög i mikro- eller småbolag (upp till 250 miljoner kronor i marknadsvärde). Det kan bero på att företaget ännu inte upprättat tillräcklig historik, kundrelationer eller skapat ett stadigt cash flow som täcker utgifterna. Samtidigt finns det en chans till mycket god avkastning i de fall då bolaget lyckas säkra finansiering, få sitt patent registrerat eller landa en genombrottsorder som skapar kassaflöde. Det finns en nyfikenhet och äventyrslusta i att söka efter dessa bolag och uppmärksamma dem.

Sedan september 2017 skriver bloggen även om Megabolag, dvs. storbolag noterade på bland annat Stockholmsbörsens Large- och MediumCap.

Disclaimer
Texterna syftar till att öka kunskapen om bolag. Materialet är inte avsett att utgöra rekommendationer. Texterna bör inte endast läggas till grund för investeringsbeslut, utan det är upp till varje läsare att göra sin egen bedömning innan han eller hon väljer att köpa ett visst värdepapper. Investeringar i aktier är förenat med risk. Aktier kan öka och minska i värde.

Annonser