Nordic Camping: Uppköp

Det verkar som att börsens enda och bästa campingbolag är påväg att avnoteras genom uppköp. 30 kronor per aktie har aktieägarna erbjudits. Lågt om ni frågar mig.

Jag har haft bolaget på min radar en tid och är inte förvånad över att uppköpserbjudandet. Det är oaktat diskussionen om migrationsbidragen en stabil verksamhet som verkar inom ett friluftsfrämjande som blivit alltmer populärt de senaste åren.

Under bolaget starkaste kvartal ökade nettoomsättningen med drygt 25 procent. Från 42 till 52 miljoner kronor i nettoomsättning. Vid utgången av tredje kvartalet hade även bolaget drygt 31 miljoner i likviditet. Det egna kapitalet per aktie uppgick till 12,15 kronor.

Budet ligger på 30 kronor, det är en premie på 26 procent räknat på kursen (23,80) som bolaget stod i innan erbjudandet presenterades. Styrelsen har rekommenderat budet med motiveringen att man tror köparen RCN Intressenter har den erfarenhet som krävs för att utveckla bolaget.

Jag hade gärna sett att bolaget blev kvar på börsen och att uppköpsturnén fortsatte. Samtidigt är jag eftertänksam och utgår ifrån att Traction säljer om man inte anser att bolaget kan växa som tidigare. Då är det kanske rätt att sälja.

Annonser

Nordic Camping: Ökad vinst

Det går bra för campingbolaget. Under andra kvartalet förvärvades Hagöns Camping och under juli kunde bolaget se en ökad omsättning mot tidigare år.

  • Nettoomsättningen ökade till 39 031 (30 916) KSEK
  • Rörelseresultatet var 3 883 (646) KSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 3 702 (266) KSEK

Den kraftiga tillväxten och starka resultatet skall ses i ljuset av den stora migrationen vi upplevt under året, enligt rapporten. Även omsättningen för traditionell camping, husvagn och husbil, har ökat under första halvåret och det med 10 procent.

Bolaget har också noterat en ökad husbilstrend som märks tydligt på dess anläggningar. Anläggningen City Camp Stockholm, där Nordic Camping & Resort nyligen investerat och byggt upp en modern husbilscamping, visar på mycket bra resultat.

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 30 488 KSEK. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 14 134 (17 718) KSEK. Bolagets nettoskuld uppgår till 11 095 KSEK.

I den inledande handeln backade aktien drygt 3 procent och handlades runt 24 kronor.

Vill du läsa på mera om Nordic Camping & Resorts? Här finns en genomgång av bolaget.

Analys: Nordic Camping slår upp tält i snabb takt

Vad många inte vet är att man kan investera i semesterboende. På börsen. Camping-kedjan Nordic Camping & Resorts erbjuder inte bara semestergäster del av sitt erbjudande utan även investerare en möjlighet att ta rygg på en stabil affärsverksamhet.

Camping är plain simple. Campare och tält, alternativt campinggäster och husvagnar. Nordic Camping är börsens (reds. Aktietorget) enda noterade campingbolagAffärsidén är enkel; bolaget erbjuder valfriheten – husvagn, tält eller stuga vid dess 14 anläggning runtom i landet. Den geografiska spridningen sträcker sig från Östersund till Helsingborg. Bolaget har bara anläggningar i Sverige.

Enligt bolagets finansiella mål så är strävan att öka omsättningen med 7-10 procent per år samt utöka med minst en större anläggning per rullande 12 månaders period. Bolaget förvärvade så sent som i slutet av maj i år Hagöns Camping i Halmstad som senaste året omsatte nio miljoner kronor. Vad Nordic Camping gav för Hagöns framgår inte men förvärvssumman bestod av en kontantdel och 80 000 aktier till ett värde av 25 kronor stycke. Förvärvsdrivan tillväxt är i fokus och bolaget torde verka på en fragmenterad marknad med möjlighet att köpa lokala campingar men dra nytta av vissa stordriftsfördelar, till exempel marknadsföring.

Vid sidan om boendet så får bolaget även in intäkter från kringförsäljning, till exempel båtuthyrning, minigolf och kioskförsäljning.

En snabb titt på första kvartalets räkenskaper för 2016 visar att omsättningen jämfört med i fjol ökade med 50 procent till 16,3 (11,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet efter skatt förbättrades till 2 miljoner kronor (-252 000). Vid kvartalets utgång hade bolaget drygt 25 miljoner kronor i likvida medel. Så sent som förra året genomförde bolaget en nyemission och tog in drygt 21 miljoner kronor.

Första kvartalet präglas oftast – av förklarliga skäl – främst av fasta kostnader och låg omsättning. Men bolaget har haft fortsatt samarbete med Migrationsverket om boende till nyanlända på totalt nio av fjorton anläggningar. Det bidrar till positiv omsättning för första kvartalet och balanserar de annars fasta kostnaderna som vanligtvis tynger perioden. Avseende Helsingborg så har bolaget ingått ett avtal som sträcker sig över en fyra års period. Enligt överenskommelsen ska drygt 20 campingvagnar hyras ut till nyanlända per helår. Det finns onekligen ett socialt och ekonomiskt värde i en sådan deal och ger viss intäktsstabilitet åt en av de fjorton anläggningarna. Osäkerhet består dock i och med att sådan typ av verksamhet kan ställas under ett upphandlingsförfarande. Värt att notera är dock att samarbetet med Migrationsverket inte tillhör bolagets kärnverksamhet.

Bolaget har investerat för framtiden. Det har i början av året investerats i såväl ny plattform som webbsida för bokning samt utökad boendekapacitet. Det får betraktas som positivt att bolaget genomför satsningar som förenklar möjligheten att boka gästnätter. Det ger också ökad automatik vilket på sikt kommer kunna hålla nere kostnaderna. Bolagets policy är att anläggningarna ska generellt leva upp till en 3-stjärnig klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations klassificering.

För verksamhetsåret 2015 ökade omsättningen med 19 procent till 93,4 miljoner kronor. På rullande 12 månaders kan vi redan nu utläsa en omsättningstillväxt över 15 procent inkluderat förvärvet av Hagöns. Efter finansiella poster blev vinsten år 2015 till 17,3 miljoner kronor. På skuldsidan framgår att bolaget har räntebärande långsiktiga skulder om 43 miljoner kronor och en soliditet omkring 57 procent. Avkastningen på eget kapital har de senaste tre åren varit över 20 procent vilket får betecknas som bra.

Campingtrenden tycks vara fortsatt god även framgent. Enligt branschorganet SCR ökade antalet gästnätter vid camping med 500 000, en ökning med 3,5 procent från året innan. Den traditionella campinggästen är från Norge, Tyskland eller Nederländerna. Att trenden bör vara fortsatt god finner stöd i en låg svensk krona. Det här kunde även bolagets första kvartalsrapport intyga då registrerade förbokningar ökat markant från förra året.

Bolaget största ägare är investmentbolaget Traction som äger 25,9 procent. Det får betraktas som en stabil ägare med såväl industriell och detaljhandelserfarenhet.

Framtiden

Camping är en traditionell gren som många har någon erfarenhet av. För den som inte vill campa så brukar det finnas rimliga hotell i närheten. Att bolaget låter varje anläggning drivas som en separat verksamhet, men under ett och samma paraply, talar för goda möjligheter att kunna utveckla respektive anläggning. Det visar prov på ett bra affärskoncept att låta sy upp en affärskostym åt respektive ställe.

Verksamheten är vidare naturligt uppdelad och om en anläggning påverkas negativt av färre kundbokningar betyder inte det att alla eller flera anläggningar dras med. Utan istället styr den generella trenden och såklart bolagets marknadsföring. Bolaget som har både svenska och utländska gäster påverkas till viss del av en stärkt krona.

Aktien värderas idag till drygt 25 kronor. Marknadsvärdet är 235 miljoner kronor. Vinst per aktie för verksamhetsåret blev 1,43 kronor. Det ger oss ett p/e-tal på drygt 17. Givet att vinsten per aktie ökar med 15 procent till 1,64 handlas aktien idag till p/e-tal 15 vilket får betraktas som attraktivt för ett tillväxtbolag. Någon utdelning lämnar bolaget dock inte. Det framstår som logiskt givet möjligheten att växa genom förvärv.

Bolaget verkar på en fragmenterad marknad vilket talar för möjligheter till förvärv. Likviditet har bolaget och därtill skulder. En nyemission genomfördes förra året för att stärka kassan. Det skulle inte vara osannolikt om bolaget inom en två årsperiod tar in ytterligare kapital för att amortera och finansiera förvärv.

Slutsats

Med flera kundbokningar och ökat samarbete med Migrationsverket ökar omsättningen. I det korta perspektivet framstår bolaget som en intressant exponering mot en stor bransch. I det långa perspektivet måste bolaget kunna visa att det kan generera likviditet på egen hand till förvärv såväl i Sverige som utomlands.

Augusti: Provide it och Nordic Camping

Mikrobolagsanalys lyfter varje månad upp ett par intressanta mikro- och småbolag. I augusti tittar vi närmare på Nordic Camping & Resort och Provide IT.

Under sommaren ökar antalet campinggäster exponentiellt. Holländare, tyskar och norrmän är inte alltför osannolika syner i de svenska campinglägren. Även svenskarna dammar av husvagnen och beger sig in i landet. För att ta rygg på den här trenden kan man investera i Nordic Camping & Resort. Bolaget har visat stadig tillväxt och har 14 anläggningar i Sverige som erbjuder semester- och hotellboende. Bolaget visade upp en stor omsättningsökning och positiv vinst under första kvartalet tack vare ökat samarbete med Migrationsverket. Bolaget bör även rida på en svag svensk krona. En närmare genomgång av bolaget presenteras den 11 augusti.

Vidare har den digitala produktionsbyrån Provide it fått en flygande start sedan notering den 27 juni i år. Aktiekursen har gått från 7 till 12 kronor. Bolaget verkar i och för sig på en konkurrensutsatt marknad där inträdesbarriärerna är små. Men bolagets grundare tycks ha gjort mycket rätt och bolaget har visat vinst de senaste tre åren med god lönsamhet. Frågan är om kursrusningen är befogad eller om vi kan förvänta oss en rekyl. Mikrobolagsanalys kommer även inom kort gå igenom Provide it.