Provide IT: Vinstvarnar

Under förmiddag presenterade Provide IT en uppdatering kring andra kvartalet. Det blir riktigt, riktigt bra! Utan att ange omsättning framgick att siffrorna pekade norr ut. 

Det digitala webbproduktionsbolaget Provide IT meddelade idag att bolagets andra kvartalets utfall blir jämfört med förra året 35-40 procent bättre. Förra året uppgick resultatet efter skatt till 280 000 kronor. Den som utgår ifrån en ökning med 35 procent blir då resultatet drygt 380 000 kronor.

Bolagets långsiktiga tillväxtprognos ligger dock fast på 20 procent per år och 35 procent i rörelsemarginal.

Bolaget har tidigare meddelat att det ska genomföra en företrädesemission. Den som är långsiktig kan köpa aktien till ett marknadsvärde om 100 miljoner kronor. Ett p/e-tal 25-30 är högt. Räknat på en årsvinst på 3-4 miljoner kronor. Men det är absolut inte högt mot bakgrund av att bolaget är i begrepp med att göra ett förvärv och växer organiskt.

Annonser

Provide IT: Förvärvsförhandlingar driver på nyemission

I Göteborg ligger då inte Provide IT på latsidan. Tvärtom. Bolaget presenterade starka siffror med bra tillväxt för första kvartalet. Bolaget har tidigare gett indikation er på förvärvsmöjligheter men inget konkret. Ny begär bolagets ledning om starkare muskler från ägarna.

Provide IT meddelar i en pressrelease att ledningen för dialog om strategiskt förvärv. För att stärka sin förhandlingsposition vill bolaget ta in 12 miljoner kronor. För varje aktie ges en teckningsrätt. Det krävs sju teckningsrätter för att teckna en ny aktie till priset 14,50 kronor.

Bolaget värderades vid stängning under torsdagen till 91 miljoner kronor. Bolaget har uppvärderats från 7 kronor i början av sommaren till dagens 16 kronor per aktie. Vid första kvartalets utgång låg omsättningen på 3,5 miljoner kronor och ledningen kunde visa upp ett resultat om 1 miljon kronor.

Det fina med förra rapporten var att bolaget vid utgången av perioden hade drygt 11,9 miljoner kronor i kassan och låga skulder. Bolaget meddelade även att man såg över kassaflödet genom att se över delfakturering vid större projekt.

Mikrobolagsanalys tror att den här nyemissionen kommer att öppna upp för ett förvärv som skapar värde för bolaget. Bolagets ledning verkar ha näsa för företagsbyggande och bra kostnadskontroll. Även om bolaget skulle öka belåningen i kombination med nyemissionen så skulle det finnas goda förutsättningar att amortera ner belåningen tack vare mycket goda marginaler.

Provide IT: Ökning på alla rader

Webbapplikationsföretaget Provide IT presenterar under måndagen en rapport som tog marknaden på sängen. Både omsättningen och vinsten ökade. Även om bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad övertygar ledningens arbete. 

Totala intäkter uppgick till 3 585 (2 605) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 295 (1 015) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 011 (793) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad.
Resultat per aktie uppgick till 0,173 (0,136) SEK.

Omsättningen ökade med 35 procent och vinsten med 44 procent.

Bolaget noterades under sommaren på Aktietorget med en kraftigt övertecknar introduktion. Under andra kvartalet fick bolaget ett uppdrag att ta fram ett e-handelssystem för en befintlig kund värt motsvarande 500 KSEK.  Vidare avser de två grundarna och huvudägarna att skänka aktier till de anställda. Som motprestation fordras att de anställda arbetar minst två år på företaget.

Vårt kassaflöde var något sämre än beräknat under kvartalet, säger vd Bawan Faraj. Detta beror på att ett antal kundprojekt blivit mer omfattande än planerat, förstås positivt, men ertalet kundprojekt har fram till nu inte alltid delfakturerats. Denna rutin har nu setts över, enligt Faraj. Han säger också i rapporten att grunden för säljavdelningen har lagt och att kommande kvartal har goda förutsättningar att kunna leverera ett ”uthålligt försäljningsarbete mot såväl be ntliga som nya kunder.”

Bolagets aktie noterades i skrivandets stund 14 kronor och bolaget värderades till 80 miljoner kronor.

Augusti: Provide it och Nordic Camping

Mikrobolagsanalys lyfter varje månad upp ett par intressanta mikro- och småbolag. I augusti tittar vi närmare på Nordic Camping & Resort och Provide IT.

Under sommaren ökar antalet campinggäster exponentiellt. Holländare, tyskar och norrmän är inte alltför osannolika syner i de svenska campinglägren. Även svenskarna dammar av husvagnen och beger sig in i landet. För att ta rygg på den här trenden kan man investera i Nordic Camping & Resort. Bolaget har visat stadig tillväxt och har 14 anläggningar i Sverige som erbjuder semester- och hotellboende. Bolaget visade upp en stor omsättningsökning och positiv vinst under första kvartalet tack vare ökat samarbete med Migrationsverket. Bolaget bör även rida på en svag svensk krona. En närmare genomgång av bolaget presenteras den 11 augusti.

Vidare har den digitala produktionsbyrån Provide it fått en flygande start sedan notering den 27 juni i år. Aktiekursen har gått från 7 till 12 kronor. Bolaget verkar i och för sig på en konkurrensutsatt marknad där inträdesbarriärerna är små. Men bolagets grundare tycks ha gjort mycket rätt och bolaget har visat vinst de senaste tre åren med god lönsamhet. Frågan är om kursrusningen är befogad eller om vi kan förvänta oss en rekyl. Mikrobolagsanalys kommer även inom kort gå igenom Provide it.