Provide IT: Hög direktavkastning minskar risken i mikrobolaget?

Det digitala produktionsbolaget har varit i snålblåsten sedan årsskiftet när det meddelade produktionsproblem. Sedan dess har aktiekursen dalat till mittspannet av 6 kronor. I veckan lät bolaget emellertid i kallelsen till bolagsstämma meddela att man justerar sin utdelningspolicy och i år delar ut knappt 60 öre per aktie.

Det här får ses som positiva nyheter för aktieägarna av flera anledningar. För det första tycks ledningen ha erkänt att den har för mycket pengar för ett bolag i dess storlek. För det andra, bör man i vart fall, ha man bedömt att pengarna kan arbeta bättre hos aktieägarna. För det tredje bedöms bolaget kunna skapa vinster även framöver vilket kan finansiera (i) framtida utdelningar (ii) etablering av nya kontor och (iii) mindre förvärv.

Har nyheten om att skifta ut medel till aktieägarna minskat risken i bolaget? Det beror såklart vad man lägger i begreppet ”risk” men nog har det minskat nedsidan i aktien. Marknaden besvarade nyheten med att värdera upp aktien drygt 30 procent. Så givet dagens aktiekurs kan man få en kupong på nästan 7 procent. Den är väldigt aptitligt. Bedöms den vara uthållig även framöver? Jag tror det. Bolaget har med en värdering, oaktat kassan, på p/e-tal 3 varit lågt värderat. Bolaget har starka kassaflöden och har en tillväxtplan. Av kassan som uppgår till cirka 27 miljoner kronor ska 4 miljoner skiftas ut. För 16/17 gjorde bolaget en vinst om drygt 39 öre per aktie och det beaktat de omfattande produktionsproblemen bolaget haft. Sett i bakspegeln och den något större organisationen bör årsvinsten framöver täcka kommande utdelningar och förhoppningsvis lämna utrymme för investeringar.

Om Provide IT har vänt skutan och nu charmat marknaden återstår att se den 30 augusti när bolaget presenterar delårsrapport 1 för verksamhetsåret 17/18.

Vad tror du om bolaget?

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

Provide IT: Vinstvarning, del 2

I går meddelade bolaget en vinstvarning (uppdatering) i vilken man flaggade för omsättningen för fjärde kvartalet skulle uppgå till ca 3 miljoner kr. Tidigare hade man bedömt ca 3,8 miljoner kronor. På grund av belastning av aktiegåvor till anställda blir det 0 kr i rörelseresultat. Vad betyder det här för framtiden?

Pressmeddelandet hittar du här.

Vd pekar på sammanfattningsvis följande punkter i pressmeddelandet

 1. Produktionsproblemen är avhjälpta men har orsakat stor skada.
 2. Inrättandet av kvalitetskontroller.
 3. Inte lika generösa längre i sina intäktsprognoser.
 4. Kommer snart påbörja planering av Osloetablering.

Det här innebär att för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 uppgår omsättningen till 12,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landar på cirka 2,6 miljoner kronor. Det är en rörelsemarginal på 20,6 procent. Det ger en vinst på 0,389 kronor per aktie. Idag handlas Provide IT till 7,15 kronor. Bolaget värderas inklusive kassa till 47,7 miljoner kronor.

Först och främst. Det som har hänt är inte bra. Flyger man för nära solen bränner man sig. Provide IT är ett mindre konsultbolag med runt 15 anställda. Det startades 2012 och har navigerat stadigt framåt fram tills nu. Det jag tror har hänt är, vilket också har skrivits om tidigare på Mikrobolagsanalys, att det är någon form av växtvärk. Bolag som växer skapar affärer men den omkringliggande administrativa och uppföljningskontrollen blir lidande till förmån för business. Det är därför positivt att ledningen har vidtagit åtgärder. Sedan huruvida dessa åtgärder kommer att fungera i praktiken är en fråga framtiden får utvisa.

Marknaden vet i samband med vinstvarningen årsomsättningen och årets vinst. Sedan tar självklart vd tillfället i akt och söker inge hopp om vad som väntar exempelvis att aprilförsäljningen varit över förväntan och att det finns en plan att etablera sig i Oslo inom kort.

Det är emellertid något jag tycker man ska ta med en nypa salt. Bolaget har nyligen haft enorma problem med uppdrag, det har lagt förvärvsplaner på is och inrättat en säljorganisation. I närtid bör fokus ligga på att konsolidera kärnverksamheten och få den stabil. Eftersom ledningen tycks ha hjälpt till med produktionsutvecklingen bör man ställa sig frågan om tid och praktiskt möjlighet finns att dels etablera kontor i Oslo och planera för förvärv i en prisklass mellan 12-20 miljoner kronor. Det vore intressant att höra hur ledningen ställer sig till den frågan, vilket har förtur Oslo eller förvärv? Den insatte vet att bolaget har 26 miljoner i räntefonder som i stort sett, inom tre bankdagar, kan sättas i arbete. Fram till dess går aktieägarna miste om den omtalade alternativa avkastningen.

När allt kommer omkring är Mikrobolagsanalys positiv till verksamheten. Bolaget värderas idag exkl. kassa till drygt 20 miljoner kronor. Om bolaget når en vinst efter skatt på 5 miljoner kronor så handlas bolaget till p/e 4. Det är lågt, även för ett bolag med högre risk som detta. Marknadstrenden är positiv. Många företag och myndigheter arbetar om gränssnittet på hemsidan och skapar bättre digitala kanaler. Det är något som borde gynna Provide IT såväl på kort som på lång sikt.

Om pusselbitarna faller på plats, dvs. kontor i Oslo, ett förvärv och ökad administrativ kontroll vilket kan avlasta vd så tror jag de kommande 24 månaderna kan bli intressanta. Risken för ökad nedsida i aktien bör vara låg trots senaste tidens problem.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Ledningen står inför ett stålbad

Det är något som inte har stämt i Provide IT. Bolaget som visade hög tillväxt och höga marginaler fick ordentliga problem med produktionen i slutet på förra året och aktien har hickat till – ordentligt. Mikrobolagsanalys reder ut.

Det blev en lyckad notering för Provide IT på Aktietorget . Inom fyra månader hade kursen klättrat från 8 kronor till 17 kronor. Det som drev på aktien var obefintlig skuldsättning, hög tillväxt och branschovanligt höga marginaler. Som förklaring hade man angett en egen utvecklad metodik.

Vd gick ut och förklarade att man ville växa genom förvärv. Det ville köpa något i Stockholm. Men för detta insåg ledningen att den hade för lite cash i kassan. En nyemission genomfördes till kursen 14 kronor. Mitt upp i nyemissionen lät ledningen avyttra viss del av befintlig innehav. Det blev en signal för marknaden som sänkte aktien.

Som lök på laxen vinstvarnade man inför Q3 på grund av produktionsproblem. Det pekades på uppdateringar som slagit fel och systemutveckling som nått en vägs ände. Ungefär. Ledningen hade därmed lagt förvärvsförhandlingarna på is och kavlat upp ärmarna för att jobba på golvet. Allt arbete med att leda företaget framåt på ledningsnivå avstannade.

Så sent som för en vecka sedan lät man vidare meddela att bokslutskommunikén har senarelagts på grund av hög produktionstakt och prioriteringar. Enligt Mikrobolagsanalys mening är det här mycket oroväckande. När ett bolag noteras medföljer ett administrativt och juridiskt ansvar gentemot dels aktieägarna, dels handelsplatsen. Det är ett förtroende och en relation som inte utan problem kan förändras på grund av prioriteringar ledningen gör. Det är valfritt att noteras.

Ledningen har sedan nyemissionen inte använt de medel som tagits in utan placerat medlen i en räntefond hos Nordea. Av de alternativ som står till buds så är valet det minst dåliga. Egentligen skulle man inte ha tagit in medlem från första början. Det bolaget hade kunnat göra var att föra förhandlingar och addera en klausul med hänvisning till nyemission i samband med förvärvet. På så vis hade bolaget inte behövt sitta med en kassa som inte genererar pengar. För aktieägarna (den skara som inte hänförs till ledningsgruppen) hade på sitt sätt kunnat placera pengarna mer fördelaktigt under tiden. Samtidigt ska man komma ihåg att ett bolag inte alltid kan styra över externa faktorer.

I det här fallet var det produktionsproblem som påverkade dels vinst, dels tillväxt, dels ledningens ”ledningsarbete”. Provide IT är ett ungt företag med en ung ledning. Däremot är styrelsen mer erfaren.

För att bolaget ska hämta sig från senaste tidens malörer bör det i någon utsträckning;

 1. skapar en intern arbetsstruktur som låter ledningen arbeta med att föra bolaget framåt,
 2. utarbeta arbetsrutiner för att minimera alternativt undvika produktionsmalörer,
 3. planera arbetet på sådant sätt att rapporter prioriteras med hänsyn till transparens,
 4. skapa realistiska mål som aktiemarknaden kan relatera till och som kan infrias.

Det som väger upp senaste tidens bekymmer är att Provide IT är ett ungt företag med en obeprövad intern arbetsstruktur. På plussidan ser vi ett företag som verkar inom en digital nisch med många tänkbara kunder, obefintlig belåning, bolaget har förvärvsagenda och har en framtidsplan för nya kontor. Allt hänger egentligen  på ledningen som har till uppgift att;

 1. Försvara marginalerna,
 2. Skapa tillväxt och
 3. Sunda prioriteringar (rätt sak får ta lång tid, fel sak eroderar förtroende och kapital).

Om eller när bolaget infriar nästa steg så finns det skäl att återfå förtroendet. Fram till dess har ledningen en del att bevisa.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Småbolag: Samlade nyheter om rapporter och pressmeddelanden

Vi befinner oss i bokslutstider. Fram till och med idag har flera meddelat sina bokslutskommunikéer med reservation för Provide IT som presenterat tredje kvartalets rapport. Det är blandade skurar. Nedan går vi genom en del grundläggande kring bolagens rapporter. Alternativet var att skriva ett inlägg för respektive bolag men det är lite mer illustrativt att skriva om dem i ett enda.

Storytel
Det går riktigt bra för Storytel. Bolaget som nu värderas till drygt 3,3 miljarder har fortsatt att gå starkt på börsen. Under fjärde kvartalet ökade antalet abonnenter till 360 000 (341 000). Bolaget levererade ett positivt resultat om 19 miljoner före avskrivningar, vilket får ses som att ökade intäkter och betalande abonnenter skapar vinst. Koncernen har vuxit starkt genom förvärv och har fortfarande 129 miljoner i likvida medel. Helt klart värt att fortfarande hålla ögonen på.

Sjöstrand Coffe
Kaffebolaget har haft det lite motigt med ordrar och konkurrensen. Bolaget meddelade i sin pressrelease att man underskattat konkurrensen och distributörsnätverkande, vilket får ses som en något dyrköpt erfarenhet. Bolaget har dock värderats upp sedan bottennivåerna då bolagets marknadsvärde var så lågt som 12 miljoner kronor. Omsättningen är fortfarande begränsad och bolaget får mala mycket kaffe innan det börjar  möta sina kostnader och kan visa ett positivt kassaflöde.

Serstech
Kemiteknikföretaget meddelade att man gjorde ett positivt resultat för fjärde kvartalet men negativt för helåret. Det är helt i linje med vad ledningen kommunicerat tidigare. Bolaget betar fortfarande av storordern om 67 miljoner kronor och har fortfarande målet om 150 miljoner kronor i omsättning till 2019. Det är ambitiöst men med ökade testorders och större nätverk av återförsäljare så är det fullt möjligt och rimligt. Saab tog nyligen en order från Interpol avseende just CBRN, vilket visar på att det finns ett globalt behov och efterfrågan av fältmaterial och utbildning kring hot om bioterrorism och liknande.

Provide IT
Det har gått helt snett för den digitala produktionsbyrån. Ledningen meddelade så sent som förra veckan att omsättningen skulle vara låg i bolagets tredje kvartal på grund av ”problem” och nödvändig ”reparation”. Av pressmeddelandet att döma så hade två projekt behövts styras upp av ledningen och mycket kod skrivas om. Det orsakade uteblivna intäkter, utebliven dialog om förvärv av andra företag och utebliven rekrytering. Det är aningen märkligt hur den här gedigna situationen har uppstått, vilket får ses som begränsad projektledning och projektuppföljning. Om projekten är för stora för ledningen behöver det rekryteras och bemanningen utökas med flera resurser. Det är inte lätt att vara liten när man har stora planer! Det här tolkade småspararna som något mycket negativt och värderade ner aktien från nivåer runt 11 kronor till i skrivandet stund mittspannet av 8 kronor. Bolaget är, på den positiva sidan, väldigt lågt värderat, har en kassa på drygt 26 miljoner kronor och kan under våren och hösten gå vidare med förvärvsarbete.

Cybaero
Drönarbolaget som kraschade. ISP (Inspektion för Strategiska Produkter) meddelade beslut i frågan om Cybaero skulle få exporttillstånd för en uppsättning drönare till Kina (Jolly). Det blev avslag vilket handlade ner aktien ordentligt. Vid en snabb anblick ser det mycket mörkt ut för bolaget. Löpande kostnader driver på ett regelbundet behov av nyemissioner (som för övrigt gick segt i förra omgången) och lång projekttider leder till uteblivna intäkter. Bolaget har det motigt och någon uppsida är det inte att tala om. Det saknas så gott som helt livskraftiga projekt över tid. De projekt som bolaget har är utdragna och tester avlöser varandra.

Gullberg & Jansson
Den bortglömda pärlan som tyvärr visade negativt resultat. Intäkterna ökade till 56 miljoner kronor (47) men resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor. Till följd av bokslutskommunikén föll aktien hårt från 5,1 kronor per aktie till 4,3 kronor per aktie. Bolaget värderas idag till cirka 40 miljoner kronor. Det var integrationskostnader, flyttkostnader och förvärvskostnader som ökade kostnadssidan. Men ser man bortom detta är bolaget intressant. Likvida medel finns om cirka 4,3 miljoner kronor och bolaget är skuldfritt. En gissning är att bolaget nästa år kommer lyfta försäljningen, ha lägre kostnader och lämna en stabil utdelning.

Det här är de bolag som Mikrobolagsanalys har på sin radar. Därutöver finns det andra intressanta men under 2016 är det här de som vi har skrivit om. En gemensam nämnare som jag tycker mig kunna se är att såväl positiva som negativa nyheter får explosionsartad kraft. Det går upp och ner kraftigt i mikrobolags aktier. Det är tydligt i Provide IT som är noterat på Aktietorget med troligtvis många småsparare.

Har du någon synpunkt på något av bolagen? 

Texten ska inte tjäna som beslutsunderlag att köpa eller sälja aktier i ett bolag. Texterna speglar författarens syn på bolagen. Aktiehandel är alltid förenad med risk och det är den enskilde själv som bär ansvaret för om han eller hon köper eller säljer aktier. Skribenten äger aktier i Serstech och Provide IT. 

Provide IT: Aktiegåva till anställd

Då var det klart. De två grundarna av Provide IT har överfört vardera 37 500 aktier vardera till en anställd. Totalt överförs därför 75 000 aktier. Förutom att detta lastar av grundarna aktier så belastar det bolaget med drygt 260 000 kronor i sociala avgifter.

Det är egentligen inte större nyhet att det sker. Detta kommunicerades redan när bolaget skulle noteras i emissionsmemorandumet.

Varför grundarna gör det till den anställde är inte något som meddelats. Troligtvis för att personen har varit med sedan början och utgjort en viktig resurs. Därför är det positivt att grundarna belönar sådana insatser.

Sedan andra halvårets kursresa från 8 kronor upp till 17-18 och sedan rekyl till 10-spannet är kursen idag nästan 12 kronor.

Vari ligger risken med småbolag?

Det har skrivits en hel del om småbolag och avkastning de senaste dagarna. I relation till avkastning så nämns begreppet risk. Det är förvånansvärt oklart vad denna risk påverkas av. Vilka mikrobolagsaktier har mindre risk än andra? Kan det vara så att småsparare spär på risken genom en kortsiktig och ogenomtänkt handel? 

Vad är det som gör att vi investerar eller spekulerar i aktier, särskilt mikrobolags- och småbolagsaktier? Vi söker avkastning.  Vad är det som gör att småsparare söker sig till mikrobolag- och småbolag framför stora säkra hästar som HM, Skanska eller de svenska bankerna med hög direktavkastning? De söker högre avkastning. Men sådan högre avkastning kommer inte utan ett pris. Det är där risken kommer in i bilden.

Problemet med mindre bolag är att risken är högre. Jag har i listan nedan försökt bryta loss olika delar i begreppet ”risk” som ett försök att förstå vad det är för omständigheter småsparare förhåller sig till.

Bolaget
1. Begränsad finansiell historik
2. Kassaflöde, positivt eller negativt
3. Likviditetsbehov

Aktien
1. Lägre likviditet ger större rörelser i aktien
2. TA och psykologi styr aktiekurserna i större utsträckning
3. Osund kortsiktighet
4. Osund långsiktighet

Om vi ser till risker relaterade till bolaget så är mikrobolag oftast bolag med inte så mycket  ekonomisk historik. Det kan vara ett nystartat företag eller ett företag som nyligen har gått från utveckling till kommersiell fas. Detta gör det svårt att sia om företagets affärsidé r livskraftig och dess inre logistik kan leverera. Har företagit potential och faktiskt möjlighet att slå mynt av sin affärsidé? För att ta reda på detta så måste investerare ha referenspunkter. Varåt riktar trenden? Hur har omsättningen utvecklats, upp ner eller kräftgång?

När det kommer till kassaflöde så bör man läsa in det i termer av just likviditet. Har bolaget förmåga att dra in mer pengar än det förbrukar varje månad. Löner och utrustning är typiskt sett fasta kostnader som omsättningen måste kunna matcha. Sedan tillkommer kostnader för varan/tjänsten. Värt att notera är om bolaget har genomfört en större försäljning eller inköp under perioden som kan påverka resultatet kortsiktigt. Om så är fallet, kan man tänka sig att resultatet är dopat och är en engångshändelse. Om det inte är en sådan disposition som minskar framtida kostnader eller ökar framtida intäkter bör man vara försiktig med att dra för stora växlar på det.

Ett likviditetsbehov kan vara en bottenlös tank. Företag som utvecklar och som ännu inte nått kommersiellt stadium behöver pengar för att finansiera forskningen och produktutveckling.

Ett stort och rungande skäl för mindre företag att noteras är för att förenkla processen att ta in kapital, nyemissioner. Där är Cybaero ett fantastiskt exempel. Bolaget har varje år sedan 2004 genomfört minst en nyemission för att finansiera driften av verksamheten. Ett företag som har ett likviditetsbehov, vilket innebär att bolaget inte har positivt kassaflöde, kan ha det över längre tid. Därför finns det skäl att ställa sig frågan om det finns någon bortre horisont eller om bolaget har fasta planer på att gå över till kommersiellt stadium. Nyemissioner ska rimligen inte finansiera driften, då tjänar ägarna bolaget och inte tvärtom.

Sammantaget finns det flera skäl hos ett mindre bolag som ökar risken. Kommer bolaget att kunna slå mynt av sin affärsidé, när kommer det att ske och hur stor blir omsättningen? Ett företag bör – rimligen – värderas utifrån en nulägesbild med ett visst mått av potential. När bolaget ”slår igenom” förändras den bilden och kursen omvärderas. I teorin.

Är det rimligt att ett företag som värderas till 1 miljard kronor men som endast har en omsättning på drygt 30 miljoner kronor och visar ett negativt resultat om 10 miljoner kronor? Ett teknikföretag som kan skala upp produktionen kraftig, ja, kanske. Läs Fingerprint Cards. Men hur många fingrar finns det? Om inte annat, så är det luft i värderingen när ett företags värdering inte kan försvaras. För ställ dig själv frågan: om du har köpt aktier i ett bolag som värderas till 1 miljard kronor, vad förväntar du dig av din investering?

Förväntar du dig att sälja med vinst om kursen går upp 10 procent eller att ligga kvar och sikta på 500 procent? Ställ dig då en till fråga: vilka är chanserna att det händer och vad kan påverka dessa chanser negativt/positivt?

Småsparare älskar att spekulera. Och det är precis det jag tror som driver upp kurser. Det finns absolut ingen fundamenta i en småbolagsaktie som inte visar några ekonomiska framgångar men ändå värderas bolaget till 500 – 1000 miljoner kronor. Det i kombination med att en del aktier har låg likviditet gör att kursrörelserna blir kraftiga.

Det finns med andra ord en risk i att spekulera i ett företags aktie som drivs på av teknisk analys och psykologiska transaktioner. Aktiekursen bygger på förväntningar och småsparares vilja/tro. Det finns en ängslan över att förlora allt från ena dagen till den andra. Ja, det gör det rimligen om man investerar i småbolagsaktier som saknar fundamental information. Sedan kan en aktie vara volatil utan att den ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet.

Tidsfaktorn är avslutningsvis en faktor i sammanhanget – på två sätt. Kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt finns det småsparare som spekulerar i kursen och kommande ”avtal”. På lång sikt finns det småsparare som felaktigt håller sig fast i aktier som under längre tid brottas med nedvärdering. Småspararna vill snitta ner sig och väntar tålmodigt på en uppvärdering.

Hade det varit tvärtom hade småspararna varit betydligt mer framgångsrika. På kort sikt kan det finnas skäl att göra sig av med innehav som av någon anledning har nedvärderats utifrån fundamenta (konkurrens, lägre omsättning till följd av olika anledningar, ökad skuldsättning osv). Småsparare som däremot har gjort en grundlig analys av företaget men som tyvärr har fått se kursen dippa kanske gör fel i att sälja av utan anledning när de borde vara långsiktiga.

Men hur ska man veta? Det är en fråga om hur säker man är på sin analysförmåga. Om småspararen känner att han eller hon inser att det är en felprissättning eller en korrekt prissättning. Finns det en kommersiell förankring i värderingen och bolaget verksamhet? Som bekant bör man skilja mellan bolagets verksamhet och aktiens utveckling. På First North och Aktietorget är bolagen inte lika bevakade som de större drakarna. Det innebär att det finns ett utrymme för felprissättning av småspararna. Det är något som mer analytisk inriktade småsparare kan dra nytta av. Här skulle Provide IT kunna tjäna som exempel.

Bolaget noterades i somras på drygt 8 kronor. Aktiekursen klättrade till 17-18 kronor. Kursen sjönk sedan stadigt under höstens nyemission i kombination med att grundarna sålde en mindre del av sitt innehav. Aktiekursen är idag 11 kronor. Bolagets värdering består till 1/3 av likvida medel som är avsedda att investeras i annat företag. Det finns med andra ord inte en rimlig förklaring till varför småspararna värderar ner ett bolag så kraftigt utan att det beror på psykologin bakom. Till exempel, att grundarna sålde viss del och att förvärvsförväntningarna inte infriades under hösten. Enligt Mikrobolagsanalys har det här gett upphov till en felprissättning. Framtiden får emellertid utvisa.

Mikrobolagsanalys utgår endast från fundamenta och vill skapa större medvetenhet kring småspararnas hausse kring aktier med ”tom värdering”.

Provide IT: Stor kassa bäddar för förvärv

Digitalproduktionsföretaget Provide IT har en välfylld kassa sedan nyemissionen i november gav dem ytterligare 11 miljoner kronor. Det innebär att bolaget med sin kassa motsvarande runt 25 miljoner kronor har muskler att växa genom förvärv.

Det är inte första gången som vi skriver om Provide IT. Göteborgsbolaget har haft en omsättningstillväxt på 25 procent samt vinsttillväxt motsvarande 67 procent. Bolaget värderas i skrivandets stund till strax över 70 miljoner kronor. Av dessa kan vi räkna bort 25 miljoner kronor som utgör kassa. Då återstår en värdering motsvarande 45 miljoner kronor. Det är lågt givet att man för första halvåret gjorde ett nettoresultat om drygt 1,5 miljoner kronor.

Om bolaget lyckas hålla uppe lönsamheten och landar i häradet 5 miljoner kronor värderas bolaget utan kassan till p/e-tal 9. Det är väldigt lågt med tanke på att bolaget har så pass hög tillväxt och står i begrepp med att genomföra förvärv för att öka omsättning och anställda. Det kan i sin tur bidra till att man kan ta större uppdrag och konkurrera i upphandlingar.

Just upphandlingar om IT-tjänster har varit på tapeten den senaste tiden. Detta borde rimligen inte vara något som ligger bolaget i fatet. Tvärtom.

Under november skedde dock insiderförsäljningar. Marknaden tolkade det negativt. Försäljningarna skedde under tiden för nyemissionen. Kursen dalade då ner till drygt 11 kronor. All form av insiderförsäljning är negativt. Det innebär att insidern har bedömt att av befintliga tillgångar så är bolaget det som ligger närmast till hands att sälja i.

Grundarna angav att det berodde på personliga skulder. Det är inte omöjligt samtidigt undrar jag om drygt 2 miljoner kronor, som den ena ägaren sålde för, motsvara samtliga dessa skulder (privata skulder, skatteskulder och återbetalning av lån). Det går att klyva ännu mer men till viss del måste man utgå ifrån att intresset för bolaget är status quo.

Samtidigt är det rimligt om en grundare vill realisera viss del av vinsten. Alternativet skulle istället kunna vara att vänta något år och etablera en frikostig utdelningspolicy. Eftersom bolaget befinner sig i ett läge då man vill förvärva annat bolag lär inte utdelningar vara aktuellt förens tidigast våren 2018, om ens då.

Trots insiderförsäljningarna i beräkningarna är Mikrobolagsanalys syn på bolaget att aktien har dalat omotiverat mycket efter företrädesemissionen. Emissionskursen låg på 14,50 kronor per aktie för sju gamla aktier. Bolaget handlas idag runt 11 kronor. Uppsidan är mycket god med tanke på andelen kassa och ambitionen att växa genom förvärv.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Inlägget har redigerats sedan publicering.