Videoburst: Vagt pressmeddelande gav rally i småbolagsaktie!

Under dagen meddelade Videoburst att bolaget ingått samarbete med Google avseende

”löpande stötta Videoburst med utbildningsinsatser, marknadsföring och
know-how. Bolaget kan i nuläget inte kommunicera fler detaljer kring samarbetet.”

Det är ett löst hållet pressmeddelande som fick aktien att avancera ordentligt. Från nivåer kring 1,65 kronor per aktie till – som mest – 4,93 kronor.

I en intervju under dagen förtydligade bolagets vd att det rör sig om ett muntligt avtal. Det anges inte några detaljer om samarbetet kan ge några intäkter.

Generellt finns det en delgivningsplikt för noterade bolag. Den innebär att ledningen är tvingad att meddela marknaden om information som kan påverka värderingen av bolaget. I det här fallet har ledningen ansett att informationen varit så het att den var tvungen att publiceras så fort som möjligt. Ingen ledning vill sitta på ny information kring samarbeten, förvärv eller annat positivt/negativt längre än nödvändigt.

Frågan är om marknaden blev så klok på bolaget pressmeddelande idag. Alright, bolaget har en muntlig deal med Google om support och stöd. Tyvärr får jag säga att det finns lite av en ära i att omnämnas med de stora jättarna Google, Intel, Samsung, Apple osv. Något som Videoburst aktie sannerligen fått smaka på. Det finns även ett par aktieägare som säkerligen tjänat bra med pengar på dagens kursrally.

Transtema: Den hetaste branschen just nu bland småbolag!

Transtema beskriver sig som ett kunskapsföretag inom data- och telekommunikation verksamt i Sverige sedan 1997. Bolaget levererar projektering, design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät. Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Sedan början på januari har bolagets aktiekurs ökat med mer än 100 procent. Intresset för teknisk infrastruktur är hett!

Bolaget erbjuder en rad olika tjänster:

  • Nät
  • Fibernät
  • Datanät
  • Radionät
  • Teknik (systemdesign, service/drift och övervakning 24/7)
  • Nätverksutrustning

Verksamhetsområdet är med andra ord infrastruktur i olika tekniska former. Vi kan även se en viss likhet med Hexatronic som även det drar fiberkabel kors och tvärs över Sverige och även i övriga världen.

Under 2016 hände det mycket i Transtema. Bolaget växlade minst sagt upp tempot och genomförde en hel del förvärv. Inte mindre än sex bolag köptes. Totalt omsatte de sex bolagen 150 miljoner kronor under 2015, vilket framöver tillkommer Transtemas omsättning. Därutöver togs Transtemas aktie upp till handel på First North i november 2016.

Det häftigaste är att under 2015 Transtemas omsättning inte var mer än 67,7 miljoner kronor. Därtill förvärvades cirka 145 miljoner kronor i omsättning under 2016 genom de sex bolagsförvärven. De befintliga samt förvärvade bolagen levererade en organisk tillväxt motsvarande drygt 218 miljoner kronor. Totalt omsatte Transtema 432 miljoner kronor under 2016. Det är imponerande tillväxt. Om inte det räckte så förvärvades ett sjunde och åttonde bolag (Foki AB samt AJ Entreprenad) i början av 2017 med en omsättning på 62 miljoner kronor till det facila priset 50 miljoner kronor (baserat på vissa tillväxtmål), respektive 35 miljoner kronor i omsättning. Priset för AJ framgår inte. Foki AB visade ett resultat (före EBITDA) på 12,5 miljoner kronor. AJ visade ett negativt EBITDA.

Vid en aktiekurs om 54 kronor värderas Transtema idag till 988 miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 2016 uppgår till 44,4 miljoner kronor. Vid utgången av december låg drygt 13 miljoner i bolagets kassa. Därtill fanns viss tillgång till checkkrediter.

Bolagets ledning har uttalat att man är intresserad av att introduceras på Small Cap. Det skulle kunna attrahera mer kapital och stärka bolagets varumärke. Listbytet skulle även kunna vara en trigger för högre värderingsmultiplar.

Transtema har följande mål:

Lönsamhet: En EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 procent. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 procent under en integrations-och konsolideringsfas.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 procent per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 procent.

Nyligen sålde bolagets vd och grundare aktier till SHB motsvarande 821 000 aktier. Vd äger därefter cirka 40 procent av bolaget, vilket får betraktas som väldigt positivt. Försäljningen har motiverats med att man vill ta in institutionella ägare i aktieboken. Försäljningen innebar en dryg minskning med grundarens innehav av 10 procent. Mikrobolagsanalys har skrivit om insiderförsäljningar tidigare.

Transtema är ett intressant teknikbolag som landat på Mikrobolags radar. För 2017 kan vi förvänta oss ytterligare förvärv, en nyemission att fylla på kassan med och kanske ett listbyte från First North till Small Cap under hösten. Om fem år kanske Transtema har fusionerats med Hexatronic som också är verksamt inom optofiber, bland annat. 

Dalsspira: Minskad försäljning i februari

Mejeriföretaget Dalsspira hade ett händelserikt 2016. Ett nytt mejeri invigdes och ny grafisk profil togs fram. Företaget stöptes om ordentligt. 

För februari i år uppgick försäljningen till 1 822 tkr jämfört med förra året då mejeriprodukter såldes för 131 tkr. Jämförelsesiffrorna avseende 2016 är dock direkt missvisande eftersom företaget då ännu inte hade driftsatt den nya produktionsanläggningen. 

Istället ska februarisiffrorna jämföras med januari i år då försäljningen låg på 2 017 tkr. Det har alltså skett en minskning med drygt 10 procent. I december låg den på 2 251 tkr. Detta berodde troligtvis på julhandeln. 

Mikrobolagsanalys hade en positiv syn på Dalsspira sommaren 2016 men sedan dess har inte försäljningen ökat i den takt som vi önskat. Till företagets försvar ska dock sägas att det tar tid att bygga ett varumärke samt landera nya produkter. 2017 blir företagets stålbad. 

Februariförsäljningen imponerar dock inte. 

Småbolag: Samlade nyheter om rapporter och pressmeddelanden

Vi befinner oss i bokslutstider. Fram till och med idag har flera meddelat sina bokslutskommunikéer med reservation för Provide IT som presenterat tredje kvartalets rapport. Det är blandade skurar. Nedan går vi genom en del grundläggande kring bolagens rapporter. Alternativet var att skriva ett inlägg för respektive bolag men det är lite mer illustrativt att skriva om dem i ett enda.

Storytel
Det går riktigt bra för Storytel. Bolaget som nu värderas till drygt 3,3 miljarder har fortsatt att gå starkt på börsen. Under fjärde kvartalet ökade antalet abonnenter till 360 000 (341 000). Bolaget levererade ett positivt resultat om 19 miljoner före avskrivningar, vilket får ses som att ökade intäkter och betalande abonnenter skapar vinst. Koncernen har vuxit starkt genom förvärv och har fortfarande 129 miljoner i likvida medel. Helt klart värt att fortfarande hålla ögonen på.

Sjöstrand Coffe
Kaffebolaget har haft det lite motigt med ordrar och konkurrensen. Bolaget meddelade i sin pressrelease att man underskattat konkurrensen och distributörsnätverkande, vilket får ses som en något dyrköpt erfarenhet. Bolaget har dock värderats upp sedan bottennivåerna då bolagets marknadsvärde var så lågt som 12 miljoner kronor. Omsättningen är fortfarande begränsad och bolaget får mala mycket kaffe innan det börjar  möta sina kostnader och kan visa ett positivt kassaflöde.

Serstech
Kemiteknikföretaget meddelade att man gjorde ett positivt resultat för fjärde kvartalet men negativt för helåret. Det är helt i linje med vad ledningen kommunicerat tidigare. Bolaget betar fortfarande av storordern om 67 miljoner kronor och har fortfarande målet om 150 miljoner kronor i omsättning till 2019. Det är ambitiöst men med ökade testorders och större nätverk av återförsäljare så är det fullt möjligt och rimligt. Saab tog nyligen en order från Interpol avseende just CBRN, vilket visar på att det finns ett globalt behov och efterfrågan av fältmaterial och utbildning kring hot om bioterrorism och liknande.

Provide IT
Det har gått helt snett för den digitala produktionsbyrån. Ledningen meddelade så sent som förra veckan att omsättningen skulle vara låg i bolagets tredje kvartal på grund av ”problem” och nödvändig ”reparation”. Av pressmeddelandet att döma så hade två projekt behövts styras upp av ledningen och mycket kod skrivas om. Det orsakade uteblivna intäkter, utebliven dialog om förvärv av andra företag och utebliven rekrytering. Det är aningen märkligt hur den här gedigna situationen har uppstått, vilket får ses som begränsad projektledning och projektuppföljning. Om projekten är för stora för ledningen behöver det rekryteras och bemanningen utökas med flera resurser. Det är inte lätt att vara liten när man har stora planer! Det här tolkade småspararna som något mycket negativt och värderade ner aktien från nivåer runt 11 kronor till i skrivandet stund mittspannet av 8 kronor. Bolaget är, på den positiva sidan, väldigt lågt värderat, har en kassa på drygt 26 miljoner kronor och kan under våren och hösten gå vidare med förvärvsarbete.

Cybaero
Drönarbolaget som kraschade. ISP (Inspektion för Strategiska Produkter) meddelade beslut i frågan om Cybaero skulle få exporttillstånd för en uppsättning drönare till Kina (Jolly). Det blev avslag vilket handlade ner aktien ordentligt. Vid en snabb anblick ser det mycket mörkt ut för bolaget. Löpande kostnader driver på ett regelbundet behov av nyemissioner (som för övrigt gick segt i förra omgången) och lång projekttider leder till uteblivna intäkter. Bolaget har det motigt och någon uppsida är det inte att tala om. Det saknas så gott som helt livskraftiga projekt över tid. De projekt som bolaget har är utdragna och tester avlöser varandra.

Gullberg & Jansson
Den bortglömda pärlan som tyvärr visade negativt resultat. Intäkterna ökade till 56 miljoner kronor (47) men resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor. Till följd av bokslutskommunikén föll aktien hårt från 5,1 kronor per aktie till 4,3 kronor per aktie. Bolaget värderas idag till cirka 40 miljoner kronor. Det var integrationskostnader, flyttkostnader och förvärvskostnader som ökade kostnadssidan. Men ser man bortom detta är bolaget intressant. Likvida medel finns om cirka 4,3 miljoner kronor och bolaget är skuldfritt. En gissning är att bolaget nästa år kommer lyfta försäljningen, ha lägre kostnader och lämna en stabil utdelning.

Det här är de bolag som Mikrobolagsanalys har på sin radar. Därutöver finns det andra intressanta men under 2016 är det här de som vi har skrivit om. En gemensam nämnare som jag tycker mig kunna se är att såväl positiva som negativa nyheter får explosionsartad kraft. Det går upp och ner kraftigt i mikrobolags aktier. Det är tydligt i Provide IT som är noterat på Aktietorget med troligtvis många småsparare.

Har du någon synpunkt på något av bolagen? 

Texten ska inte tjäna som beslutsunderlag att köpa eller sälja aktier i ett bolag. Texterna speglar författarens syn på bolagen. Aktiehandel är alltid förenad med risk och det är den enskilde själv som bär ansvaret för om han eller hon köper eller säljer aktier. Skribenten äger aktier i Serstech och Provide IT. 

Serstech: Indien köper instrument

Idag lät bolaget meddela att man vunnit ett indiskt anbud på 625 000 kronor. Det är ingen större order på något sätt eftersom varje instrument kostar lite över 100 000 kronor beroende på konfiguration. Det är däremot positivt att bolaget visar omsättning och får möjlighet att tillhandahålla testordrar. 

Jag tror bolaget som på senare tid accelererat marknadsbearbetningen kommer att se en högre aktivitet av ordrar under 2017. Det är omöjligt att sia om men förhoppningen är både hos bolaget och marknaden att det ökade antalet återförsäljare runt om i världen, främst Asien, och större marknadsnärvaro vid mässor och utbildning av CBRN-utbildning.

Bolaget handlas idag upp på nyheten och är i skrivandet stund upp 5,88 procent. Bolaget värderas till 269 miljoner kronor.

Storytel: Nu är taket nått

VD sålde i slutet av veckan aktier i bolaget för drygt 10 miljoner kronor. Kursen har aldrig stått högre. Bolaget värderas nu till nästan 2,6 miljarder kronor. 

200 000 aktier mäklades till ett pris på 53,50 kronor. Vdn cashade hem ordentligt måste man säga när han lyckades sälja på nästan årshögsta.

Mikrobolagsanalys har tidigare skrivit om aktien som först var övervärderad, sedan visade upp fina försäljningssiffror och nu får insiderförsäljningen tolkas som att den är övervärderad igen.

Aktien har stigit fort på kort tid. Möjlighet till eftertanke kan vara önskvärt.

Dalsspira: Högre försäljning i jul

Mejeriföretaget Dalsspira rapporterar månadsvisa försäljningssiffror. Decembersiffrorna pekar uppåt med en försäljningstillväxt på 10 procent mot försäljningen i november. Samtidigt inleder bolaget REKO-märkning.

I december 2016 uppgick försäljningen till 2,2 miljoner kronor (298 000 kronor) vilket motsvarar en tillväxt på 655 procent jämfört med föregående år. Ackumulerat för januari till december 2016 uppgår försäljningen till 13,5 (1,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 732 procent.

Det är dock lite missvisande att relatera till försäljningen för ett år sedan då mejeribolaget har gjort betydande investeringar i ett nytt mejeri vilket möjliggjort en markant ökad försäljning. Föregående års siffror tjänar alltså inte som en rimlig måttstock.

Försäljningen från november till december 2016 har ökat med 10 procent, (2,2 miljoner kronor jämfört med 2,039 miljoner kronor). Det är positivt att ökningen från månad till månad ökar med hela tio procent. Frågan är om det är något som kan tillskrivas december/jul effekten då man kanske konsumerar mera mejeriprodukter generellt. Här brister faktakunskaperna ska sägas. Januarisiffrorna bekräftar förhoppningsvis tron om att bolagets försäljning och ökade marknadsbearbetning ger resultat. Försäljningen verkar om inte annat ligga stabilt strax över 2 miljoner kronor per månad. På årsbasis blir det nästan 25 miljoner kronor. Inte illa för ett bolag som värderas till 31 miljoner kronor.

En annan positiv nyhet från bolaget är att det startar REKO-märkning. Det innebär att mejeriet tillsammans med deras bönder väljer bort foder till kossorna och getterna som innehåller palmolja och soja till förmån för regnskogarna. I fortsättningen ska proteintillskottet som bolagets djur behöver för att må bra att komma från svenska och europeiska producenter.

REKO-märkningen är helt klart ett steg i den riktning som mejeriet har slagit sig för bröstet att vilja gå. Det vill säga 1. bönderna ska få mer betalt 2. djuren ska må bättre 3. ansvar för miljön.