Axfood: Willys går alltjämt starkt

Under veckan har Axfood presenterat sin niomånadersrapport.

Skärmavbild 2017-10-20 kl. 19.03.44

Bildkälla: Axfood, niomånadersrapport

Som vi ser så ökar omsättningen stadigt med högt ensiffrigt tal. Däremot har rörelsemarginalen fått sig en känga. Men kassaflödet från den löpande verksamheten är till och med starkare än fjolåret.

Tillväxten drivs på av förvärv, nyetableringar, och ett starkt erbjudande hos Willys som växte med drygt 12 procent! Jag har sedan länge trott på Willys koncept. Med en växande befolkning och prismedvetenhet hos en större del av befolkningen i kombination med ett rimligt utbud är Willys intressant. På Hemköp-fronten nämner vd Hemköp City i Stockholm som en belastande del i kostnaderna samtidigt som man fäster tilltro till investeringarna och utrullningen av e-handeln. Vd nämner även en logistik omorganisation som ska skapa synergier och skalfördelar.

Försäljningen av egna märkesvaror uppgick till 29,3 procent, jämfört med 27,4 procent året innan.

För framtiden går parollen alltjämt tillväxt, omnikanal och prisvärt kunderbjudande. Matinflationen bedöms under 2017 hamna runt 2 procent. Av dessa två procent kommer Ica, Axfood Coop mfl. slås som marknadsandelar. För Axfoods del befinner sig bolaget i en positiv trend och verkar ha tagit fasta på fördelar en omorganisation kan medföra samtidigt som är villig att ta kostnader för e-handeln. Pris och kvalité är två grenar man tävlar i om konsumenterna. Bevisligen gör Axfood flera sker rätt.

Marknaden tog emot rapporten väl och har handlat upp aktien till över 150 kr. Detta skall jämföras med dagen då SEB skrev ner aktiekurserna för ICA och Axfood genom en analys vari man såg farhågor med lågpriskonkurrens. Axfood sjönk då till 137 kr. Är aktien övervärderad givet en kurs på 150 kr? PÅ rullande 12 månaders uppgår vinsten till 7 kr per aktie vilket innebär att den handlas 21,4 gånger årsvinsten. Axfood har historiskt handlats till högre multiplar och så länge bolaget befinner sig i en positiv trend med växande utdelning har aktien stöd.

Annonser

Cybaero: Begärd företrädesemission ger utspädningseffekt om 67 procent!

Den 17 oktober 2017 föreslog ledningen ännu en i raden av nyemissioner riktade till bolagets aktieägare. Bolaget vill ta in mellan 45-50 Mkr före emissionskostnad. Hur mycket är bolaget värt? – 25 Mkr! Om det är någon gång marknaden ska vara skeptisk så är det nu!

Mikrobolagsanalys har tidigare uppmärksammat läsarna om antalet nyemissioner som ledningen har aviserat. Sedan år 2001 har bolaget tagit in kapital minst en gång per år. Det har sannerligen ackumulerats till en hel del kapital som ägarna har tillskjutit. I gengäld har aktiekursen gått från ett marknadsvärde om 1,8 miljarder kronor sommaren  2014 till dagens 25 miljoner kronor.

I den här emissionsrundan vill bolaget ta in kapital för att ”fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services.” Vidare ger ledningen uttryck för att det finns en förväntad efterfrågan om 600 Mkr för deras containerlösning. Och denna gång trycker man även på att bolaget har halverat kostnaderna. Bra där!

Men kan man inte stänga affärer ändå? Alright. Hur ska man tänka som befintlig aktieägare eller åskådare. Jag skulle i vilket fall som helst fråga mig

  1. om bolagets historik och nuvarande affärskoncept är värt risken?
  2. hur länge kommer pengarna räcka och därefter, är bolaget helt plötsligt kassaflödespositivt eller behöver det ännu mer kapital?
  3. Bolaget har nyligen fått två trancher av Bracknor, och vad har de pengarna använts till och hur hög burn-rate har bolaget haft mot bakgrund av dessa medel?
  4. Vad är det konkret som har förändrats och utgör det tillräckligt skäl för att bolaget har stöpts om, eller har man bara justerat retoriken?

I sitt pm från den 17 oktober skriver bolaget ”förväntas efterfrågas starkt” om containerlösningen.”En aktieägare borde höja på ögonbrynen av att läsa en sådan formulering. Sysslar bolaget med containerverksamhet eller drönare?

 

Inlägget är en åsikt och ska inte ses som en rekommendation. All aktiehandel är förenad med risk.

Tele2: Stenbeck vet hur man levererar!

Igår presenterade Tele2 en kanonrapport.

Skärmavbild 2017-10-20 kl. 07.45.12

Bildkälla: Tele2, niomånadersrapport

Omsättning som mobila tjänsteintäkter ökar. Bolaget vände ett minusresultat för fjolåret till positivt för kvartalet. Samtidigt ska man komma ihåg att bolaget har genomgått lite av en transformation de senaste två åren bestående i ett kostnadsbesparingsprogram, köp av TDC:s företagsdel i Sverige och investeringar i Nederländerna och Kazakstan.

Jag har alltid imponerats av Tele2. Bolaget har genom åren skiftat ut stora belopp till aktieägarna och på något finurligt sätt investerat sig fram i Europa och vid rätt pris sålt, ex. Ryssland för ett antal år sedan.

Den vägen bolaget befinner sig på just nu fokuserar på kostnadsbesparingar, synergier och ökad tillväxt inom data samt fokus på företagsaffärer.

Vad händer framöver? 

Bolaget har justerat sin finansiella guidning och bedömer att bolaget ligger bättre till än estimerat då man lade den nuvarande finansiella planen. CAPEX bedöms öka nästa år, varvid den är något lägre nu. Kassaflödet är starkt vilket kan innebära att utdelningspolicyn ses över. Enligt tidigare plan var uppskattat att kassaflödet skulle täcka utdelningen från 2019 års vinst. Men där ligger vi troligtvis ett år före, vilket är ytterst glädjande för aktieägarna som därutöver kan förvänta sig en extrautdelning tack vare försäljningen av verksamheten i Österrike.

Bolaget tycks fortsätta sin tillväxtresa tack vare bra produktutbud och kostnadsprioriteringar. Minskningen i roamingintäkter påverkar bolaget men enligt vd väcks den uteblivna delen upp av ökad tillväxt. Aktien ökade norr över 5 procent på rapporten och handlas nu till 100 kr. Det innebär en direktavkastning om 4 procent för verksamhetsåret och i vart fall 5 procent för 2018. Nedsidan tycks vara begränsad eftersom bolaget befinner sig i en positiv trend med kassa (cirka 10 miljarder). Sedan ska noteras att skulderna motsvarar kassans storlek, men historiskt sett har Tele2 alltid var duktiga på dynamisk balansräkning.
Skribenten äger aktier i bolaget.

DalsSpira: Ett år senare – tillväxten uteblev

Mikrobolagsanalys skrev för ett år sedan om Dalsspira. Det förnyade mejeribolaget på västkusten. Med en ny produktionsanläggning och logotyp var tanken att pumpa upp omsättningen med nya fräscha produkter. Omsättningen steg kraftigt från enstaka 100 000 kr till 2 Mkr per månad. Aktien har stadigt sjunkit från 12 kr till dagens 7,30 kr. Bolaget värderas idag till drygt 21 Mkr.

Den 11 oktober 2017 meddelade bolaget att man avser att ta in externt kapital genom företrädesemission om 5,5 Mkr. Jag är inte förvånad. Den nya produktionsanläggningen har bekostats med emission och lån. För att dess kapacitet ska komma till rätta måste bolaget öka omsättningen. Emissionslikviden ska gå till utökade säljinsatser och utökat produktutbud.

Det har skrivits tidigare om syftet med nyemissioner. I det här fallet kommer den att användas till punktinsatser såsom marknadsbearbetning. Ledningen har till synes insett att de nuvarande produkter med beaktande av de försäljningsavtal man slutit i regionen inte räcker för att öka omsättningen. Det är en sund insikt. Men frågan är om medel ska läggas på flera produkter eftersom det för varje ny produkt krävs produktion och marknadsföring. Det är i början bättre att samla dessa investering på färre satsningar än flera.

Jag var tidigt intresserad av bolaget eftersom det profilerade sig som ett fair trade-företag i termer av miljö, arbete och ersättning till bönderna. Men verkligheten är hårda siffror. Om verksamheten inte bär är det inte en sund investering. Nu har bolaget en del att leva upp till om finansierings- och affärsplanen ska bära frukt.

Qiiwi: Appraket utan dess like!

Qiiwi Interactive har gått från 6 kr till dagens 16 kronor. 160 procent tack vare ett uppmärksammande av Apple och Google av bolagets spel ”Backpackers”.

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. Handeln med aktien inleddes den 13 oktober 2017 och fick ett varm mottagande redan första dagen med nära 100 procent uppvärdering.

Idag värderas bolaget 120 Mkr. Qiiwi omsatte 3,6 Mkr 2016 och för de sju första månaderna 2017 var intäkterna 4,6 Mkr, en ökning med nästan 100 procent jämfört med samma period i fjol. Ökningen förklaras av lanseringen av Backpacker i Sverige. Resultatet för de sju första månaderna i år var samtidigt en förlust på ungefär 0,5 miljoner kronor. Bolaget vd Erik Dale Rundberg har meddelat att man siktar på att nå lönsamhet och att noteringenslikviden ska ge möjlighet att skapa flera speltitlar.

Så kallade app-bolag är intressanta. I likhet med spel, musik, böcker m.m. så är intäktsmöjligheten enorm när väl produkten är framtagen. Kostnaden för sålda appar är lika stor oavsett om 100 eller 1000 appar säljs. En app kan översättas i flera språk och säljas genom en återförsäljare som Apple eller Google.

Om Qiiwi Interactive har vad som krävs återstår att se men marknaden har premierat spelutvecklare de senaste åren (jmf. THQ och Paradox).

Paradiset: Grön nisch med tillväxtprofil

Matvarukedjan som främst säljer ekologiska produkter tar nu in kapital och breddar ägarskaran. I skrivandets stund har nästan 4200 personer intresserat sig för bolaget och satsar totalt nästan 17,7 Mkr. Förutom lite bättre pris i affären under tolv månader får man en intressant exponering mot en nischad matvarukedja. Bolager värderas pre-money till 275 Mkr. Ett mikrobolag med andra ord.

Mat är något som det har skrivits om en del här på Mikrobolagsanalys. Det bottnar i en uppfattning att branschen alltid kommer att finnas, målgruppen är identifierbar och de större drakarna har starka varumärken på den svenska marknaden.

Så vad är caset med Paradiset? Det startades 2013 och har sedan dess öppnat tre butiker i Stockholm. City, Sickla och Söder. Målgruppen är hälsomedvetna konsumenter, kvinnor i karriären som har pengar och med fördel handlar grönt. Bolaget försöker därmed rida lite på den gröna vågen och det faktum att svenskarna har lite mer i lönekuveret. Samtidigt jämför man sig prismässigt med ICA och menar på att priserna på en höft är ungefär snarlika. Jag tycker det låter rimligt. Det man tar betalt för är i stället nischade produkter där det kanske är svårt för ICA och Axfood att nå samma framgång hos den breda konsumentgruppen, till exempel ekologiskt kött.

För det tillskjutande kapitalet ska man snabba på tillväxten, marknadsföringssatsningar och utvärdera om e-handel är möjligt. Det är däremot svårt att se hur man med 17 Mkr ska kunna investera i en rimlig e-handelssatsning. Något vi har lärt oss av ICA, Axfood och HM är att e-handel och logistik tar tid och kostar. Det är något som i och för sig Paradiset verkar vara med på. 2016 omsatte bolaget 47 Mkr och för 2017 är målet att omsätta 124 Mkr. Ökad omsättning sker genom butikstillväxt och marknadsföringsinsatser.

Caset är intressant om man ser till den gröna trenden, konsumenter i storstaden har råd och det finns ingen jämförbar matvarukedja. Paradiset konkurrerar inte med Lidl eller Willys. De som är prismedvetna går till lågprisaktörerna medan de som prioriterar ekologiskt går till Paradiset. Det tillväxten hänger på, och kostnaderna, är om man kan skapa volym.

Med en större krets ägare, ett inarbetat koncept och stort behov av mer kapital för att finansiera butikstillväxt är det rimligt att tro på en börsnotering inom överskådlig framtid. När bolaget noteras 2019 vet ni var ni läste om det först 😉

Skribenten har tecknat aktier i bolaget.

BiBB Instruments: Helt klart ett intressant case!

Den 27 oktober 2017 noterats ett nytt bolag på aktietorget – Bibb Instruments. Företaget har utvecklat ett engångsverktyg för att genomföra biopsi. Instrumentet är avsett att säljas som engångsprodukt till sjukhus med endoskopisk specialistsjukvård och kirurgavdelningar. Marknaden är stor. 

Fram till den 5 oktober kunde investerare teckna sig för aktien. Erbjudandet omfattar 2,23 miljoner aktier till teckningskursen 5,85 kr per aktie. Före emissionskostnader kommer bolaget att tillföras 13 Mkr. Värdering pre-money är 35 Mkr. För den som är intresserad återfinns noteringsmemorandumet här (länk till Aktietorget).

Närmare om produkterna. Bolaget utvecklar EndoDrill, vilket en familj av engångsinstrument för biopsi, provtagning av cancermisstänkt vävnad, med en borrfunktion speciellt lämpad för djupa tumörer, något som möjliggör tidigare och mer exakta cancerdiagnoser.

Cancer är något som kommer att drabba 35 till 40 procent av befolkningen. Enligt bolaget är dagens verktyg inte tillräckligt effektiva för avseende djupa tumörer. Den marknad som Bibb Instruments riktar sig till, endoskopitillbehör, omsätter 8 miljarder dollar varje år.

Kommersialisering
Bolaget lanserade i augusti sin första kommersiella produkt, EndoDrill GI Upper som används för vävnadsprovtagning i den övre magsäcken. Produkten är CE-märkt och validerat på patienter. Instrumentet har redan levererats till sju sjukhus i Sverige. Produkten är ett engångsinstrument med en prislapp på 8 000 kronor och en målgrupp på 800 000 patienter, vilket ger en marknadspotential på 6,5 miljarder kronor enbart för denna första produkt.

EndoDrill är en produktserie och planen är att lasera tre nya produkter under 2018 och två nya produkter under 2019. Bolaget riktar in sig på alla de stora cancerformerna som magsäck, tarm, lungor, bröst, lever och prostata. Bibb Instruments strategi är att sälja i egen regi i Skandinavien samt att under 2019 teckna avtal med en stor distributionspartner för att sälja globalt.

Framtiden
Bolaget räknar med att de kommer att behöva göra ytterligare en nyemission i storleksordningen 10 miljoner kronor om ett år, omkring fjärde kvartalet 2018.

Skärmavbild 2017-10-07 kl. 12.55.05

Funderingar kring Bibb Instrument

Bolaget har en produkt och man ämnar nu ta bolaget in i fasen kommersialisering. Företaget går inte med vinst utan behöver alltjämt finansiering av ägarna. Av memorandumet (s. 30) framgår att bolaget har en hittills obefintlig omsättning. Däremot är skuldbördan ytterst begränsad och bolaget hade vid junimånads utgång kassa om nästan 3,6 Mkr.

Skärmavbild 2017-10-07 kl. 12.52.01

Caset

Bibb är ett intressant bolag av den anledningen att man har en produkt som kan konkurrera med befintliga produkter. Marknaden är identifierbar men torde nås främst genom upphandlingar. Att delta i upphandlingar tar tid och kräver införsäljning. Frågan blir därför hur lång tid det bedöms ta innan bolaget är kassaflödespositivt. Idag köper investerare patent och CE-märkning för 35 Mkr. Om bolaget kan sälja in sina instrument och upprätt hålla intäkterna kan det här vara en tänkbar kassako med tanke på skalbarheten. Det är glädjande att bolaget siktar på en skandinavisk marknadsandel om 5 procent. Frågan är dock om antagandet inte är lite väl högt mot bakgrund av dagens omsättning och varumärke. Bolaget startade 2013 och är nytt på marknaden. Däremot framgår av underlaget att man har sålt in till vissa sjukhus i Sverige. Genomslaget av detta är innan notering oklart.

En joker i leken är dock patent. De immateriella rättigheterna till instrumenten och verktygen. Här fordras att investeraren gör en grundlig research av konkurrenterna m.m.

För den som är långsiktig och tror instrument för cancerdiagnostik har framtiden för sig är det här ett mycket intressant sätt att få exponering mot marknaden.